Terapia indywidualna – Warszawa

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób – tej, która podejmuje pracę nad sobą, i specjalisty czy specjalistki, która będzie towarzyszyć w procesie terapeutycznym. Każdy, kto zgłasza się na psychoterapię, ma specyficzne powody do jej podjęcia, unikalne potrzeby i wynikające z nich oczekiwania, a specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Wspólne zaangażowanie i praca obu stron ma doprowadzić do potrzebnej zmiany.

Psychoterapia indywidualna określana jest najprościej jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Terapia indywidualna jest formą odmienną do terapii odbywającej się w grupach. Dzięki terapii indywidualnej możliwa jest rozmowa z terapeutą bez obecności osób trzecich, co zapewnia swobodną i szczerą atmosferę. W psychoterapii indywidualnej to sam psychoterapeuta jest narzędziem pracy. Możliwość pomocy w dużej mierze wynika z więzi, jaka zachodzi pomiędzy nim a osobą w terapii.

ZAPISZ SIĘ REZERWUJ WIZYTĘ

JAK TERAPIA INDYWIDUALNA WYGLĄDA W PRAKTYCE?

Pierwsza sesja ma charakter zapoznawczej konsultacji. Osoba prowadząca terapię koncentruje się na tym, by dowiedzieć się jak najwięcej o istotnych problemach osoby podejmującej pracę nad sobą, następnie przedstawia swój ogląd sytuacji i propozycje kierunków pracy. Zazwyczaj również na pierwszej czy drugiej sesji zawierany jest kontrakt, czyli uzgadnia się przedmiot procesu terapeutycznego, omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy i tajemnicą zawodową, kwalifikacjami osoby prowadzącej terapię oraz organizacyjną stroną spotkań.
Dalsza praca przebiega w sposób zróżnicowany. Podczas pierwszego etapu sprawy zazwyczaj poruszane są na poziomie ogólnym, omawiane są fakty i historie, tak jak one wyglądają z perspektywy osoby przychodzącej na terapię. Potem stopniowo przychodzi czas, aby wnikać coraz głębiej, dążąc do zrozumienia prawideł stojących w tle przeżywanych sytuacji, odkrycia mechanizmów rządzących psychologią osoby, wszystko po to, aby umożliwić jej życie w zgodzie z autentycznymi potrzebami i procesem.

Terapia indywidualna

Czasami sami czujemy, że coś jest nie tak… Czasami informuje nas o tym najbliższe otoczenie… W sytuacji, kiedy sami nie potrafimy sobie poradzić z naszymi problemami pomocna okazuje się terapia indywidualna, która może przyjąć zarówno formę psychoterapii, jak i coachingu. Psychoterapia indywidualna daje nam do dyspozycji skuteczne i sprawdzone narzędzia walki z obniżonym nastrojem, negatywnymi emocjami czy nadmierną nieśmiałością, która skutecznie hamuje nas w sferze społecznej i zawodowej, a nierzadko także w życiu uczuciowym.

Zalecenie rozpoczęcia terapii indywidualnej możemy usłyszeć również podczas terapii dla małżeństw i terapii dla par. Może się bowiem okazać, że problemy, z którymi zmagamy się w sferze emocjonalnej lub życiu zawodowym mają negatywny wpływ na nasz związek oraz to, jak komunikujemy się z partnerem. Psychoterapia indywidualna pomaga w ich rozwiązaniu, co nierzadko przekłada się na poprawę relacji małżeńskich oraz jakość związku.

Istnieje wiele sytuacji, w których profesjonalna pomoc jest wręcz bezcenna, a możliwość przepracowania problemów lub trudności ze specjalistą takim jak dobry psycholog czy psychoterapeuta przywraca nam radość życia.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z DOBROCZYNNEGO WPŁYWU TERAPII INDYWIDUALNEJ NA NASZE ŻYCIE?

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej, gdzie może być przydatna pomoc psychoterapeutyczna i terapia indywidualna:
 • obniżony nastrój oraz depresja, brak radości czy satysfakcji z życia,
 • trudne stany emocjonalne: przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, bezsilność, niezrozumiały, często towarzyszący wstyd, zażenowanie, napięcie,
 • skłonność do agresji i złości, wybuchowość, nadmierna konfliktowość albo unikanie konfliktów, co też prowadzi do problemów
 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi i w związku z tym wycofywanie się z nich, izolowanie, budowanie nadmiernego dystansu
 • nadmierna potrzeba towarzystwa, symbiotyczność, „sklejanie się”, brak autonomii
 • skłonność do zaspokajania oczekiwań innych osób i wynikające z tego zapominanie o sobie, „oddawanie się”, nadmierna odpowiedzialność
 • brak pewności siebie, poczucie bycia mniej wartym niż inni
 • samotność, poczucie odcięcia i izolacji, trudności komunikacyjne
 • zablokowanie, brak siły przebicia, energii
 • trudności w stawianiu granic, problemy ze stanowczością i konsekwencją
 • relacja z substancjami
 • zaburzenia jedzenia, snu
 • problemy ze zdrowiem, szczególnie, jeżeli są niewytłumaczalne medycznie
 • krytycyzm, zbytnia surowość wobec własnej osoby
 • wypalenie zawodowe, nadmierny poziom stresu, brak w życiu czegoś, co cieszy
 • kryzysy życiowe
 • traumy, trudne doświadczenia powodujące urazy, konsekwencje zdarzeń losowych.

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia, wymagające pomocy specjalistycznej. Zapraszamy na sesję konsultacyjną i terapie indywidualne wszystkie te osoby, które czują, że ich życie nie jest takie, jak potrzebują, żeby było.

Terapeuci prowadzący tą terapię: