Psychoterapia i terapia dzieci oraz nastolatków – Warszawa

Okres dziecięcy ma fundamentalne znaczenie, w tym czasie człowiek się kształtuje. To, co się z nim dzieje w dzieciństwie, jest ważne nie tylko ze względu na bieżące funkcjonowanie, będzie również znacząco wpływać na kształt życia na jego późniejszych etapach. Warto więc wykazać troskę i zaangażowanie i wesprzeć dziecko w rozwoju tak, aby był to dla niego czas maksymalnie korzystny i inspirujący.
Sprawy nie stają się prostsze w przypadku młodzieży. Czego właściwie potrzebują nastolatki? To częste pytanie sfrustrowanych rodziców. Gdyby tylko wiedzieli, na pewno by to im zapewnili. Niestety, nie jest łatwo o dobrą odpowiedź, bo zazwyczaj same nastolatki jej nie znają. Okres dojrzewania to czas intensywnych poszukiwań. Młody człowiek stara się odnaleźć własną drogę pośród różnych istotnych wartości, okoliczności i środowisk, z którymi się styka. Najczęściej poznaje poglądy zupełnie odmienne, sprzeczne ze sobą. W domu rodzinnym wpajane jest jedno, rówieśnicy proponują drugie. Media, pełniące tak ważną rolę w dzisiejszym świecie, pokazują życie od innej strony niż szkoła. Internet daje dostęp do tego, czego zupełnie nie ma w książkach polecanych przez autorytety. Hormony i emocje namawiają, a zasady i rozum zabraniają. Wiele możliwych wpływów oddziałuje na młodych ludzi i padają one na podatny, bo nieukształtowany jeszcze grunt. A oni starają się w tym wszystkim odnaleźć siebie i to, co dla nich naprawdę ważne. Nie jest to łatwy proces-ani dla nastolatków, ani dla ich otoczenia. Zdarza się, że pogubieni młodzi ludzie potrzebują pomocy, jaką jest terapia nastolatków. Centrum HOLIPSYCHE powstało po to, aby pomagać w takich sytuacjach.

REZERWUJ WIZYTĘ

Terapia dzieci i nastolatków – na czym polega?

Terapia dzieci różni się od standardowej terapii stosowanej u osób dorosłych. Zawiera podstawowe elementy, jak terapię indywidualną oraz grupową – jednak przeprowadzane sesje przybierają formę zabawy lub też aktywności fizycznej. Dziecko podczas takiej sesji może wyrazić się podczas rysowanie, odgrywanie roli czy śpiewanie. Psychoterapeuta dziecięcy wybiera optymalną formę zajęć dopasowaną do konkretnych potrzeb dziecka. Terapia dzieci jest też skuteczniejsza, jeżeli w całym procesie leczenia uczestniczą rodzice.
Psychoterapia dla nastolatków pomaga im  przechodzić przez zawieruchę typową dla etapu rozwojowego. W pracy zwracamy uwagę na to, by nie być dyrektywnymi: nie przekonujemy, że coś jest dobre czy właściwe, raczej stwarzamy możliwie dogodne warunki do tego, aby mogli sami te odpowiedzi odnaleźć. A często, aby najpierw w ogóle zaczęli się zastanawiać i takie pytania stawiać.

Do najczęściej spotykanych zagadnień, które wymagają pomocy specjalisty, zalicza się:

 • problemy emocjonalne typu lęk (np. lęk przed szkołą) czy niepokój, przygnębienie, stany okołodepresyjne, kompulsje, inne
 • problemy w sferze społecznej typu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, skłonność do izolacji, trudności z odnalezieniem się w grupie, inne
 • problemy wychowawcze: dziecko nie słucha, nie uznaje autorytetu, jest agresywne itp.
 • zaburzenia odżywiania, snu
 • trudne zachowania typu ADHD, tiki, inne

Częste zagadnienia, z jakimi spotykamy się w pracy z nastolatkami:

 • odkrywanie własnej tożsamości
 • ustanawianie granic prywatności
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • nadużywanie narkotyków
 • zaburzenia jedzenia
 • przestępczość
 • agresja i przemoc
 • depresja
 • problemy emocjonalne
 • nieśmiałość, wycofanie
 • problemy rówieśnicze

Psychoterapia dzieci i nastolatków
Po wstępnej konsultacji dobieramy dla dziecka lub nastolatka optymalny rodzaj psychoterapii. Warto zaznaczyć, że w proces psychoterapeutyczny dziecka czy nastolatka dosyć często włączani są jego bliscy. Zazwyczaj oznacza to terapię rodzicielską, czyli pracę indywidualną z jednym z rodziców lub obydwojgiem, ukierunkowaną na rozwiązanie problemów osób dorosłych, które mogą mieć wpływ na ich dziecko, psychoedukację i poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności rodzicielskich. Psychoterapeuta pomaga zrozumieć rodzicom źródło problemów, które wpływają na nastrój i zachowanie dziecka lub nastolatka .
Kiedy warto skorzystać z psychoterapii dzieci lub nastolatków?
Psychoterapia dzieci lub nastolatków to forma terapii, z której może skorzystać każde dziecko, niezależnie od wieku i sytuacji. Ze względu na zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, co zakłada również diagnozowanie wszelkich wrodzonych i nabytych wad rozwojowych psychoterapię dzieci zaleca się w sytuacjach, kiedy dziecko czy nastolatek  sprawia problemy wychowawcze, stroni od rówieśników lub wyraźnie od nich odstaje w aspekcie posiadanych umiejętności. Z pomocy psychologa dziecięcego lub terapii dla nastolatka warto również skorzystać, kiedy w życiu dziecka nastąpiła jakaś trauma – śmierć bliskiej osoby, wypadek lub prozaiczna zmiana miejsca zamieszkania.
W zależności od potrzeb danego dziecka czy nastolatka, terapia może przyjąć postać długofalowej psychoterapii lub kilku spotkań z psychologiem, podczas których specjalista weryfikuje zachowanie dziecka i wskazuje rodzicom/opiekunom ewentualne obszary, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z młodą osobą.
Zasięg pomocy
Terapię dzieci i nastolatków przeprowadzamy w Warszawie (zarówno Centrum Warszawy jak i inne dzielnice m.in. Żoliborz, Bielany, Wola i inne). Pomożemy jednak każdej osobie, która zgłosi się do naszego ośrodka z problemem.
Psychoterapia dla dzieci prywatnie na terenie miasta Warszawa?
Psychoterapia dla dzieci i nastolatków w ośrodku Holipsyche jest świadczona prywatnie. Oznacza to, że możecie się Państwo zgłosić do nas ze swoim dzieckiem bez skierowania od lekarza rodzinnego czy specjalisty. Psychoterapia dla dzieci dostępna prywatnie pozwala nam znacząco skrócić czas reakcji – dziecko potrzebujące pomocy otrzymuje ją praktycznie od razu, dzięki czemu terapia przynosi jeszcze lepsze rezultaty, nierzadko w krótszym czasie.

Jeśli mają Państwo wątpliwości czy dziecko lub nastolatek kwalifikuje się do pracy psychoterapeutycznej zapraszamy na niezobowiązujące konsultacje, podczas których specjalista określi, czy psychoterapia będzie w danym przypadku pomocna

ZAPISZ SIĘ

Terapeuci prowadzący tą terapię dzieci lub/i nastolatków: