Diagnostyka i badania psychologiczne – Warszawa

Badanie testem MMPI może okazać się użyteczne dla osób zastanawiających się nad własnym sposobem funkcjonowania. Pewne cechy osobowości mogą sprawiać, że życie wydaje się być za mało satysfakcjonujące a zastanowieniu poddaje się przyczyny swoich zachowań. Przyjrzenie się dominującym cechom, określenie mocnych i słabych stron może przybliżyć do odpowiedzi na stawiane sobie pytania o to jaki/jaka właściwie jestem.

MMPI-2 – czym jest?

MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) to jedno z najbardziej rzetelnych narzędzi stosowanych przez psychiatrów i psychologów do oceny funkcjonowania i sposobu postrzegania rzeczywistości przez osobę badaną. Ten samoopisowy kwestionariusz określany jest mianem jednego z najbardziej rozbudowanych narzędzi diagnostycznych.
Test przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Jakie ma zastosowanie?

Kwestionariusz MMPI-2 umożliwia ocenę stopnia organizacji osobowości, a także wstępne rozpoznanie lub wykluczenie zaburzeń depresyjnych, psychotycznych czy lękowych. Może być wykorzystywany w celu oceny skuteczności terapii.
Dzięki swej konstrukcji, która dostarcza wielu informacji o funkcjonowaniu osoby badanej, umożliwia rozpoznanie lub wykluczenie rozpoznania zaburzeń osobowości lub rysu funkcjonowania w kierunku danego zaburzenia.

Jak wygląda cały proces?

W ośrodku Holipsyche cały proces badania składa się z trzech etapów/spotkań:

1. Pierwsza konsultacja (50min.) – podczas tego spotkania oceniona zostanie możliwość przeprowadzenia badania (MMPI jak każde narzędzie diagnostyczne ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania). Zostanie przeprowadzony wywiad psychologiczny niezbędny do interpretacji testu, a także przekazane zostaną informacje o kolejnych spotkaniach.
2. Badanie testem (2h) – kolejne spotkanie zostanie poświęcone na przedstawienie instrukcji i uzupełnienie przez osobę badaną kwestionariusza. Przez cały czas trwania badania obecna jest osoba przeprowadzająca badanie, która może odpowiedzieć na nasuwające się pytania i udzielić wsparcia w razie pojawiających się potrzeb.
3. Konsultacja końcowa (30 min.) – podczas ostatniego spotkania osobie badanej zostaną przedstawione wyniki i wynikające z nich wnioski. Badany otrzyma pisemną opinię.

Całkowity koszt procesu: 900zł
Pierwsza konsultacja: 200zł
Badanie testem i konsultacja końcowa: 700zł (płatność przed drugą wizytą)

Interpretacja wyników

Interpretacja testu odbywa się na podstawie analizy wyników poszczególnych skal, ocenie ich natężenia i współwystępowania oraz na analizie treści uzyskanych podczas wywiadu, który jest przeprowadzany na pierwszej konsultacji przed uzupełnieniem testu.

REZERWUJ WIZYTĘ

Terapeuci prowadzący tą terapię: