Marcin Bochenko

Marcin Bochenko

Marcin Bochenko

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2
ZAPISZ SIĘ

TERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Ukończyłem psychologię w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS (kierunek: Psychologia zmiany: konflikt, kryzys, współpraca). Odbyłem 4 letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne w Nurcie Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena afiliowane przez Florida Society for Bioenergetic Analysis (FSBA). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Nieustannie podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i seminariach. Odbyłem staż na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Moje pierwsze doświadczenia z nurtem, w oparciu o który obecnie pracuję, obejmują zarówno terapię własną jak i udział w grupowych zajęciach warsztatach. Odkrycie metody psychoterapeutycznej tak głęboko łączącej pracę z psychiką i ciałem jaką jest metoda Aleksandra Lowena, w dużym stopniu odmieniło moje życie. Pozwoliło sięgnąć do zasobów, których istnienie przeczuwałem, jednak nie udawało mi się z nich wcześniej korzystać. Praca własna w oparciu o tą metodę, była w pewnym stopniu zwieńczeniem wcześniejszych terapii w innych nurtach.

Głęboko wierzę, że budowany w bezpiecznych warunkach kontakt z ciałem, z jego historią, odczuciami, które z niego płyną, może być ważnym i bardzo silnym sposobem pracy z trudnościami jakie towarzyszą nam w codziennym życiu. Odkrywanie i stopniowe nawiązywanie kontaktu z emocjami, które jako zagrażające musiały kiedyś zostać niejako „zamrożone” w ciele, pomaga na nowo odzyskiwać żywotność, dostęp do swojej siły i energii oraz umożliwia poznanie siebie w pełni.

Zdobyte uprawnienia pozwalają mi na prowadzenie zajęć warsztatowych metodą Lowena, jednak przyznaję, że to co najbardziej lubię w pracy z grupami, to wspieranie procesów indywidualnych, przy jednoczesnym korzystaniu z energii grupy.

Pracą z ludźmi i ich potrzebami zajmuję się od wielu lat, wcześniej w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji, obecnie w pracy psychoterapeutycznej. Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe wykorzystuję także w ramach dbania o rozwój i organizację pracy Ośrodka HOLIPSYCHE.

Prywatnie moje „akumulatory” doładowują spotkania z przyjaciółmi, ruch, wysiłek fizyczny, kontakt z naturą, podróże, poznawanie innych kultur i języków.

„Ciało nie kłamie. Jest zwierciadłem duszy i pokazuje swoją prawdziwą historię. Trwała, głęboka i autentyczna przemiana możliwa jest tylko wtedy, gdy równolegle dotykamy strefy ciała oraz umysłu”. Aleksander Lowen