Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna


Przycisk przejdź dalej

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw


Przycisk przejdź dalej

Seksuolog

Psychoterapia seksuologiczna


Przycisk przejdź dalej

Warsztaty i konsultacje rodzicielskie

Warsztaty i konsultacje rodzicielskie


Przycisk przejdź dalej

Uzależnienia

Psychoterapia Uzależnień


Przycisk przejdź dalej

Psychiatria dziecięca

Psychiatria dziecięca


Przycisk przejdź dalej

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin


Przycisk przejdź dalej

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci


Przycisk przejdź dalej

Psychoterapia nastolatków

Psychoterapia nastolatków


Przycisk przejdź dalej

Coaching

Coaching


Przycisk przejdź dalej

Psychiatria dorosłych

Psychiatria dorosłych


Przycisk przejdź dalej

Psychoterapia online

Psychoterapia online


Przycisk przejdź dalej


Przycisk przejdź dalej


Przycisk przejdź dalej

Zasady przyjęć

  • Osobę prowadzącą terapię obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ona dzielić się informacjami, w posiadanie których weszła w związku z wykonywaniem psychoterapii poza sytuacjami określonymi w kodeksie psychologa i prawie polskim.
  • Osoba prowadząca terapię posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu, podlega superwizji zawodowej.
  • Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 min., sesje psychoterapeutyczne par i małżeństw, rodzinne oraz mediacje trwają 50 min. lub 80. min. Zmiany czasu wizyty mogą być zastosowane w porozumieniu z osobą prowadzącą terapię.


  • Sesje odbywają się raz w tygodniu chyba, że w trakcie pracy okaże się, że korzystna będzie inna częstotliwość spotkań.
  • Długość trwania terapii jest określana indywidualnie.
  • W przypadku spóźnienia prosimy o płatność za całą sesję, sesja nie może być przedłużana.
  • Jeżeli zachodzi konieczność odwołania wizyty prosimy o informację min. 48 godz. przed ustalonym terminem. Sesja nieodwołana lub odwołana po tym czasie jest normalnie płatna.
  • Wizyty prosimy opłacać wg. stawek podanych w zakładce cennik.

Umów się na wizytę!


HOLIPSYCHE – Ośrodek Terapeutyczno Rozwojowy
Pl. Joachima Lelewela 2
01-638 Warszawa
oraz
Ul. Jana Kozietulskiego 1 lok. 2
01-552 Warszawa

Poniedziałek – piątek
9:00 - 21:00