Jakub Kotyński

Lokalizacja: Plac Lelewela 2

PSYCHOTERAPEUTA – TERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PAR, PSYCHOTHÉRAPIE EN FRANÇAIS

ZAPISZ SIĘ

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii indywidualnej, dla par i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Kontynuuję kształcenie w tej metodzie w Studium Psychologii Procesu w Warszawie.

Od wielu lat idę drogą własnego rozwoju. Pracując nad sobą, własnymi problemami i trudnymi sytuacjami w życiu zainteresowałem się psychologią, a po wielu latach kształcenia zająłem się psychoterapią.

Interesuje mnie praca z ludźmi, którzy przekraczają swoje małe i duże progi życiowe. Uważam, że trudne sytuacje mogą być szansą na rozwój i okazją do lepszego poznania siebie.  Pracuję z osobami, które zmagają się z problemami w relacjach, przeżywającymi stany lękowe, depresyjne, ze współuzależnionymi, z osobami, które wkraczają w kolejne etapy swojego życia, szukają sensu, którym towarzyszy stałe poczucie wstydu, poczucie winy, czy brak poczucia własnej wartości.

Zajmuje się: 

Pracą z ciałem. Studia na wydziale aktorskim w PWST w Krakowie i CNSAD w Paryżu uświadomiły mi jak ważna jest świadomość własnego ciała, a łącząc ją z pracą nad symptomem (schorzenia, dolegliwości) zauważyłem, że można dotrzeć do nieznanych obszarów podświadomości.

Pracą z oddechem, pozwalającą na rozluźnianie i uwalnianie napięć w ciele – poprzez  świadomy i pogłębiony oddech połączony – metodą Reberthingu, którego ukończyłem 3 stopnie.

Pracą ze snami, które pokazują nam inną stronę rzeczywistości i to, czego w codziennym życiu nie widzimy, stając się drzwiami do naszej  podświadomości i poznania siebie.

Pracą nad pokonywaniem wstydu przed wystąpieniami  publicznymi.

Na co dzień wykonuję dwa zawody. Jestem aktorem i psychoterapeutą. Ważna jest dla mnie szczera relacja z drugim człowiekiem. Lubię przebywać w naturze, szczególnie nad morzem. Uwielbiam ciekawe podróże i dobre książki.