Małgorzata Bębacz

Lokalizacja: ul. Kozietulskiego 1 lok 2.
PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA – TERAPIA NASTOLAKTÓW (15+) I MŁODYCH DOROSŁYCH

ZAPISZ SIĘ

Psycholożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia w podejściu integracyjnym. Zajmuje się indywidualnym wsparciem młodych dorosłych i nastolatków.

Dyplom magistra psychologii uzyskałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie badałam obszar poczucia sprawstwa wśród młodych dorosłych oraz wpływ tego czynnika na dobrostan. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swój warsztat pracy doskonale poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

W procesie wsparcia szczególną uwagę zwracam na tworzenie relacji. Ważne jest dla mnie wspólne poszukiwanie znaczenia w przyjaznej przestrzeni dającej poczucie bezpieczeństwa.

Na co dzień pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zajmuje się wsparciem systemu rodzinnego. Wspieram rodziny w kryzysach rodzicielstwa, które zmagają się z trudnościami natury emocjonalnej czy bytowej. W pracy z klientami zwracam uwagę na budowanie poczucia ich własnej wartości i sprawczości, pracuję nad metodami komunikacji pomiędzy członkami rodziny oraz edukuje w zakresie podnoszenia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.

Wykorzystuję techniki nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Dialogu Motywującego, które oparte są na podmiotowości klienta i wydobywaniu jego zasobów własnych.

Moją pracę poddaję ciągłej superwizji i staram się korzystać z narzędzi zgodnie z potrzebami klienta i procesu jego rozwoju.

Prywatnie moim żywiołem jest woda. Wolny czas poświęcam wyplataniu makram i podróżom – najchętniej tym nadmorskim.