Joanna Bieńkowska

Lokalizacja: ul. Kozietulskiego 1 lok. 2
ZAPISZ SIĘ

PSYCHOLOŻKA, TERAPEUTKA – TERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY (11+), KONSULTACJE RODZICIELSKIE, KONSULTACJE RODZICIELSKIE W KONFLIKCIE OKOŁOROZWODOWYME

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia Kliniczna (SWPS) ze specjalizacją psychologia kryzysu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencja kryzysowa. Ponad to ukończyłam roczny program „Podstawowa Pomoc Psychologiczna” w nurcie Gestalt oraz roczne studia podyplomowe z zakresu Porozumienia bez przemocy (NVC) wg Marshalla B. Rosenberga. W czasie konsultacji pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) wykorzystując narzędzia z innych modalności. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Biorę udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach rozwojowych.

Od kilkunastu lat pracuję z osobami w kryzysach psychologicznych. Związku z tym przede wszystkim określiłabym siebie jako praktyczkę, która zdobywała doświadczenie pracując w bardzo różnych środowiskach, z bardzo różnymi osobami. Między innymi pracowałam z osobami doświadczającymi przemocy, świadkami i sprawcami przemocy w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, jak również jako streetworkerka na warszawskiej Pradze Północ i Pradze Południe z dziećmi i młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne i ich rodzinami. Kolejnym poszerzającym perspektywę doświadczeniem była praca w środowisku klienta (rodziny z dziećmi i nastolatkami) oraz praca przy postanowieniach sądowych (kontakty odbudowujące kontakt rodzic/dziecko oraz badających możliwość alienacji rodzicielskiej). Odbyłam liczne staże, m.in. w świetlicy socjoterapeutycznej „Wspólne Podwórko”, Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” i na telefonie wsparcia dla osób z zaburzeniami lękowymi, nerwicami i fobiami.

Przez ostatnie kilka lat pracowałam jako asystentka rodziny w Centrum Pomocy Społecznej, gdzie zdobyłam szeroką wiedzę z zakresu wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych, jak i wsparcia całego systemu rodzinnego. 

W pracy przyświeca mi idea, że w każdym człowieku jest mędrzec, który ma odpowiednie zasoby, umiejętności, doświadczenie i talenty, wszystko co jest potrzebne do zbudowania życia jakie chce, czy pożądanej zmiany. Wie, co dla niego dobre. Moją pasją jest wspieranie ludzi w docieraniu do ich wewnętrznych mocy, czy ich wewnętrznych mędrców i mędrczyń. W mojej pracy jestem szczególnie zafascynowana oddziaływaniem tego co osobiste, co interpersonalne i systemowe i w jaki sposób „jeden mały krok” może zmienić cały system (kiedy do kałuży wrzucimy kamyk) oraz ludzką odpornością psychiczną, za którą idzie energia do przetrwania trudnych momentów, rozwoju i zmiany. 

W swojej pracy korzystam z Porozumienia bez Przemocy, teorii więzi, teorii poliwagalnej, wiedzy dotyczącej pracy ludzkiego mózgu i wielu innych podejść opartych na badaniach naukowych. Używam również kart metaforycznych jako narzędzia, które łączy słowo i obraz, i służy zatopieniu się w wyobraźni. W pracy z każdą osobą interesuje mnie jego indywidualna historia, potrzeby i cele. 

Wolny czas spędzam w naturze. W szczególności fascynują mnie góry i długodystansowe trekkingi. Od lat praktykuję jogę oraz od niedawna wspinaczkę. Obie aktywności uczą mnie uważności, bycia „tu i teraz”, oddechu. Dają mi energię na kolejne intensywne dni.

***

Organizacyjnie:

NA KONSULTACJĘ RODZICIELSKĄ dzieci w wieku POWYŻEJ 11 lat zapraszam Z RODZICEM