Rozwój dziecka przebiega bardzo dynamicznie i subtelne zmiany jego zachowaniu są naturalną koleją rzeczy. Niekiedy jednak przybierają one niewłaściwe tory, co wzbudza niepokój wśród rodziców. Nie zawsze zmiany te muszą się wiązać z nieprawidłowościami w sferze psychicznej, jednak wszelkie odstępstwa od normy warto skonsultować ze specjalistą. Czy potrzebujesz do tego skierowanie?

Kiedy iść z dzieckiem do psychologa?

Prawidłowy rozwój dziecka wiąże się z nabywaniem przez niego nowych umiejętności, nie tylko motorycznych, ale i psychicznych. Wraz z wiekiem mały człowiek staje się coraz bardziej samodzielny i niezależny, manifestując swój indywidualizm. Potrafi również wyrażać coraz więcej emocji i reakcji adekwatnych do sytuacji, z którymi spotyka się w życiu codziennym. Istnieją jednak pewne zachowania, które mogą świadczyć o tym, że dziecko potrzebuje wsparcia psychologa:

  • niepoprawne zachowania, takie jak trudności w zachowaniu lub zapanowaniu nad dzieckiem,
  • trudności w komunikowaniu się z rówieśnikami oraz dorosłymi,
  • problemy z nauką, przyswajaniem wiedzy i nabywaniem nowych umiejętności,
  • nadmierna agresja, wybuchy złości czy nadpobudliwość psychoruchowa,
  • wycofanie, obojętność oraz nieprawidłowe reakcje na codzienne sytuacje,
  • problemy z właściwym wyrażaniem emocji.

Ne zawsze nieprawidłowe zachowania muszą wiązać się popełnieniem błędów wychowawczych. Czasami mogą mieć głębsze podłoże i wynikać z cech osobowościowych dziecka lub być reakcją na otoczenie, w którym się wychowuje. Z tego powodu, w wielu przypadkach psychoterapią powinny być objęte nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Pozwala to na lepsze zrozumienie problemu i wprowadzenie zmian w modelu zachowania, które mogą niekorzystnie oddziaływać na rozwój dziecka.

Jak umówić się do psychologa?

Rozmowa z psychologiem może przynieść wiele dobrego i w porę zdiagnozować problemy natury psychologicznej. Aby umówić się na taką wizytę w ramach NFZ, potrzebne jest jednak skierowanie. Można je otrzymać od psychiatry, pediatry lub lekarza rodzinnego. Inaczej sprawa wygląda w przypadku prywatnych gabinetów, gdyż na konsultację można zapisać się „od ręki”. Nie jest więc wymagane skierowanie od specjalisty, a ponadto czas oczekiwania na wizytę jest znacznie krótszy w ramach NFZ. Warto rozważyć takie rozwiązanie, gdyż im szybciej dziecko trafi do psychologa i rozpocznie terapię, tym lepsze i szybsze efekty ona przyniesie. Dobrym pomysłem jest równoległe umówienie się na konsultację rodzicielską, aby specjalista mógł ocenić, czy problemy dziecka nie wynikają z nieprawidłowych zachowań opiekunów.