Zapraszam na TUS dla dzieci w ferie zimowe

Termin:

I termin 13-17.02. 2023 r. (zapisy do 5. 02. lub do ostatniego wolnego miejsca)
II termin 20-24.02. 2023 r. (zapisy do 12.02. lub do ostatniego wolnego miejsca)
15 godzin zegarowych, 3 godziny dziennie przez 1 tydzień od poniedziałku do piątku
Godzina 9:00-12:00 lub 12:00-15:00

Kogo zapraszamy na TUS?

Zajęcia kierowane są dla dzieci z klas szkoły podstawowej. Dziecko kwalifikowane jest do grupy na podstawie kryterium wieku i zgłaszanych przez rodzica potrzeb.

Cena:

900 zł za cały 15-godzinny cykl ze spotkaniem podsumowującym z rodzicem do 30 min.
Cena: 60 zł / 1h

Miejsce:

(Żoliborz) HOLIPSYCHE- Ośrodek Terapeutyczno- Rozwojowy

Opis zajęć

Zajęcia odbywają się w małych grupach (do 5 osób) i są prowadzone w formie interaktywnej: gier, zabaw, rysowania, ruchu. Dzieci podczas symulowanych lub naturalnie pojawiających się sytuacji społecznych będą miały okazję przyjrzeć się swoim reakcjom, emocjom na zachowanie innych osób. Przy wsparciu trenera/psychologa przećwiczą komunikaty asertywne, proszenie o pomoc czy zapraszanie i dołączanie do zabawy. Podczas zajęć dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem i odreagowywać napięcie emocjonalne. Będą miały przestrzeń na dzielenie się swoimi zainteresowaniami i pomysłami. Zadaniem trenera będzie podążanie za grupą i tym co wznoszą dzieci. Wzmacnianie zachowań, które pomagają w tworzeniu satysfakcjonujących kontaktów rówieśniczych i pokazywanie alternatywy dla zachowań, które utrudniają budowanie i podtrzymywanie relacji.

Przykładowe aktywności podczas TUSów:

-Współpraca (wspólne tworzenie gry planszowej, marshmallow challenge, kalambury, wchodzenia w rolę zarówno lidera jak i wykonawcy, aranżowanie okazji do doświadczenia „porażki”)
-Moje mocne strony (autoprezentacja przyniesionych rzeczy z obszaru swoich zainteresowań, tworzenie mapy marzeń, wzmacnianie przez trenera starań dziecka, nazywanie jego mocnych stron, postępów, aranżowanie sytuacji do pomocy drugiej osobie i wykorzystania swoich zasobów)
-Stres (gry planszowe o tematyce emocji, nazywanie swoich uczuć, ćwiczenia relaksacyjne ze zwracaniem uwagi na emocje w ciele, pantomima, śpiew, zabawy na uwalnianie złości, elementy arteterapii, muzykoterapii)

Zapisy:

pod numerem tel. 735 876 008 Paulina Banaś
Zapraszam do zapoznania się z moją osobą na stronie HOLIPSYCHE tutaj