Psychoterapia grupowa

Ruszyły konsultacje do dwuletniej grupy terapeutycznej prowadzonej w nurcie analitycznym.
Terapia jest prowadzona w małej grupie i jest przeznaczona dla osób, które:
● chcą nauczyć się budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi osobami
● chcą lepiej rozumieć i wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby
● przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
● czują, że nie realizują się w pełni w życiu zawodowym i osobistym
● zmagają się z niską samooceną i złym nastrojem
● czują się osamotnione

Psychoterapia grupowa jest wyjątkowym doświadczeniem pozwalającym w bezpiecznych warunkach zobaczyć i lepiej zrozumieć swój sposób funkcjonowania i nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Grupa towarzyszy na drodze do zrozumienia bieżących konfliktów i trudności, zwiększenia samoświadomości oraz dalszego rozwoju.

Sesje terapeutyczne będą się odbywać raz w tygodniu w środy od godz. 19:00 do 20:30
Psychoterapeuta pracuje pod superwizją Instytutu Analizy Grupowej ‚Rasztów’.

Grupę prowadzi: Daniel Wichiciel
Zapisy na konsultacje odbywają się pod numerem telefonu:

➢ Daniel Wichiciel – 664 934 514