Grupa terapeutyczna w nurcie psychoanalitycznym

Dla kogo jest grupa terapeutyczna?

Grupa terapeutyczna jest dla osób doświadczających trudności, które chcą w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się sobie i swoim relacjom, lepiej rozumieć objawy, zachowania oraz uczucia, a także pomóc zrozumieć je innym.

Uczestnicy (6-8 osób) zapewniają sobie wzajemnie poufność, aby móc wnosić do grupy swoje unikalne wewnętrzne światy. Grupa analityczna jest sztuką łączenia wypartych, nieświadomych treści z tym, co świadome. Daje możliwość zatrzymania i myślenia, w miejsce bezrefleksyjnego przymusu powtarzania w działaniu. Pełni wobec swoich członków funkcję trzymającą i ogarniającą. Nieskrępowana, swobodnie rozwijająca się dyskusja umożliwia dotarcie do aspektów przeżyć i doświadczeń z przeszłości i skonfrontowanie ich z aktualnością „tu i teraz” bycia w relacjach. Otwarta komunikacja, przyzwolenie na bycie sobą oraz obecność terapeuty i członków grupy sprawia, że odtwarzają się różne konflikty wewnętrzne. Atmosfera grupy analitycznej daje szansę na ponowne przepracowanie tych konfliktów i pojawia się możliwość realnej zmiany na lepsze.

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest kilkoma indywidualnymi konsultacjami z prowadzącą, aby wspólnie zastanowić się czy taka forma pracy terapeutycznej będzie najlepszym rozwiązaniem.

Kiedy?

Konsultacje rozpoczynają się od grudnia 2021.

Po zapisaniu się w recepcji, prowadząca zadzwoni i umówi konkretny termin spotkania.

Rozpoczęcie spotkań grupy planowane jest na marzec 2022.

Spotkania będą odbywać się co tydzień we wtorki od 18.30 do 20.00.

Terapeutka prowadząca

Weronika Rybak

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, prowadzącym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek – Kandydat Instytutu Analizy Grupowej Rasztów w drodze do certyfikatu analityka grupowego.

Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej z osobami po traumach, z zaburzeniami osobowości, jak również nerwicami, depresją oraz ze spektrum psychoz.

Gdzie?

HOLIPSYCHE – Ośrodek Terapeutyczno – Rozwojowy

ul. Plac Lelewela 2/1, 01-624 Warszawa