Wychowanie dziecka to jedno z najtrudniejszych zadań przed jakimi stajemy w życiu. Nikt specjalnie nas tego nie uczy, a jednocześnie wiele się od nas wymaga. Starając się być dobrymi rodzicami, najczęściej sami zdobywamy wiedzę, ucząc się metodą prób i błędów, często niosąc ogromny bagaż lęków i poczucia winy.

Na warsztacie będziemy przyglądać się naszym wartościom, postawom i praktykom rodzicielskim oraz temu, jaki wpływ mają na nasze dzieci. W trakcie ćwiczeń zobaczymy jak doświadczenia z własnego dzieciństwa mogą ułatwiać bądź utrudniać nam nawiązanie autentycznej więzi z własnym dzieckiem.

Dowiemy się jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, żeby było to budujące dla obu stron. Doświadczymy być może, że my sami możemy nauczyć się wiele od swoich dzieci. Podzielimy się też swoimi trudnościami i sukcesami w wychowaniu dzieci.

Wśród poruszanych zagadnień będą m.in.:

– jak skutecznie komunikować się z własnym dzieckiem

– jak czerpać radość z tej relacji, pozwalając, dzieciom być naszymi nauczycielami

– jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami

– jak pomóc mu w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami

– jak wspierać dziecko w mierzeniu się ze światem na różnych etapach rozwoju

– jak rozwiązywać konflikty tak, żeby były źródłem inspiracji i rozwoju

-inne, wnoszone przez uczestników.

Warsztat prowadzony jest metodami psychologii procesu. Jest to dziedzina psychoterpaii, która podkresla unikalno.ść doświadczenia każdego człowieka, uczy jak otwierać się na nowe, trudne doznania oraz podążać za procesem w odkrywaniu swojej drogi życiowej. Warsztat przeznaczony jest dla rodziców zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych, rozwojem swoim i swoich dzieci, czerpaniem satysfakcji i radości z bycia rodzicem.

Prowadzenie: Jolanta Podraza – psychoterapeutka i psycholożka, mająca wiele lat dowiadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą
Miejsce: Ośrodek HOLIPSYCHE, ul. Kozietulskiego 1 lok. 2, Warszawa
Cena: do 5 października koszt wszystkich zajęć wynosi 490 zł, po tym terminie 600 zł.
Termin: kolejne poniedziałki w godz. 18.00 – 20.30.
21.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12
Zapisy: tel. 533 782 123, mail: kontakt@holipsyche.pl

Opłatę, i tym samym rezerwację miejsca, proszę robić na konto Ośrodka HOLIPSYCHE, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł warsztatu („Warsztat umiejętności wychowawczych”).
Nr. konta: 61 1140 2004 0000 3002 7586 7265
HOLIPSYCHE Joanna Józefowicz
ul. Kozietulskiego 1m2
01-552 Warszawa