terapie dla małżeństw Warszawa

Psychoterapia par i małżeństw - Warszawa


Człowiek nieustannie się zmienia, to rzecz normalna i naturalna. Wraz z osobą zmienia się także to, co ją otacza, również jej relacje. Dynamika każdego z partnerów z osobna, jak również związku, który tworzą, to z jednej strony na ogół proces trudny, a z drugiej pociągający, możliwość przeżycia przemiany jest właśnie jedną z tych rzeczy, które kuszą, sprawiają, że chcemy być ze sobą.

Terapia dla małżeństw i par jest w dużej mierze refleksją nad tym, w jaki sposób dwie osoby mają tworzyć relację, czego od niej potrzebują i co ma się zmienić, by wspólnego życia doświadczać w coraz pełniejszym, bardziej świadomym i satysfakcjonującym wymiarze. Psychoterapia małżeństw opiera się między innymi na zrozumieniu własnych potrzeb i rozwiązaniu problemów z komunikacją.

Ponieważ pragniemy zapewnić pomoc psychologa wszystkim potrzebującym bez względu na lokalizację czy stan zdrowia/mobilność przypominamy, że w naszym ośrodku jest także możliwość skorzystania z terapii małżeństw i par online.
Terapia par online jest także dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy osoby w związku znajdują się w różnych lokalizacjach i jedna z nich (lub wszystkie) nie jest w stanie przybyć na spotkanie stacjonarne do gabinetu terapeuty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej sytuacji również zasięgnąć pomocy terapeuty – terapia online daje możliwość utworzenia konferencji w programie Skype lub Zoom, co znacznie ułatwia dobranie terminu wszystkim stronom.

Terapie dla małżeństw - najczęstsze przyczyny podejmowania terapii:

  • powtarzające się, nierozwiązane konflikty
  • trudności w porozumiewaniu się, zaburzona komunikacja, brak rozmów
  • tłumione emocje, powracające, utrzymujące się bez wyraźnego powodu trudne stany emocjonalne i napięcia
  • obniżony nastrój czy nawet stany depresyjne jednej z osób w związku lub obydwojga
  • wybuchowość, agresja, nadmierna złość, kłótnie i awantury
  • poczucie wypalenia emocjonalnego, brak sensu bycia razem, poczucie samotności czy izolacji pomimo bycia razem
  • niezadowalające życie intymne (w tym wypadku szczególnie polecamy pracę z naszymi terapeutami-seksuologami),
  • rutyna, zobojętnienie, chęć odejścia, myśli o rozstaniu
  • uzależnienia, zaburzenia jedzenia i snu
  • krytycyzm, zbytnia surowość wobec siebie, partnera/partnerki.

 

Terapie dla małżeństw – dlaczego warto?

Terapie dla małżeństw bardzo często mogą okazać się jedynym ratunkiem dla danego związku. W momencie, kiedy małżonkowie nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi konfliktami, sporami, żalami, pretensjami, możliwe jest doprowadzenie do rozłamu w związku i rozstania. W tej sytuacji często jedynie solidna psychoterapia małżeństw jest w stanie uratować relacje lub pomóc w polubownym rozstaniu, co dla wielu par okazuje się bardzo ważne w dalszej wspólnej opiece nad dziećmi.
Kryzys w małżeństwie może pojawić się z wielu powodów, jednym z nich może być ciągła pogoń za karierą, a co za tym idzie brak czasu. Najczęstszą jednak przyczyną konfliktów w związku jest brak lub trudność w komunikacji. Psychoterapia par pozwala wypracować rozwiązania, dzięki którym można nauczyć się eliminowania pojawiających się problemów. To także przestrzeń, w której identyfikowane i definiowane są problemy oraz zagadnienia, którymi powinna zająć się terapia indywidualna. Może się bowiem okazać, że terapia dla par lub terapia rodzin nie przyniesie zamierzonych rezultatów tak długo, jak długo jeden z małżonków lub oboje z nich nie przepracują swoich indywidualnych problemów z terapeutą w warunkach terapii 1 na 1. To, że pracę nad związkiem należałoby rozpocząć od psychoterapii indywidualnej małżonka lub małżonków terapeuta specjalizujący się w terapii dla małżeństw może ocenić już po pierwszym spotkaniu.

Terapia dla par

W ośrodku HOLIPSYCHE wiemy, że związek nie musi być sformalizowany, żeby doświadczyć kryzysu. Również w związkach nieformalnych zdarzają się trudniejsze momenty, które mogą zaważyć o rozstaniu partnerów. Wówczas z pomocą przychodzi terapia dla par, w ramach której identyfikujemy przyczyny problemów i staramy się je przezwyciężyć. Terapia dla par, podobnie jak profesjonalna terapia małżeńska nie jest ani prosta, ani szybka.

W relacjach partnerskich – niezależnie od tego czy w ramach związku sformalizowanego, czy też nie oraz niezależnie od orientacji pary – decyzję o terapii często podejmujemy, kiedy nie widzimy już dla naszego związku innej drogi ratunku. To znacząco utrudnia i wydłuża terapię, ale nie decyduje o jej powodzeniu. Tak naprawdę, jeśli partnerom na sobie zależy i oboje wykazują chęć poprawy relacji na uratowanie związku nigdy nie jest za późno. A jeśli już zdecydujemy się rozstać, terapia dla par z pewnością nam to ułatwi i pomoże rozejść się w zgodzie. O to, żeby zakończyć związek w zgodzie w szczególności powinny zadbać pary posiadające dzieci. Przyjęło się uważać, że rozstanie rodziców najbardziej boli dzieci małoletnie, ale to nie prawda. Także dzieci, które nie mieszkają już w domu rodzinnym przeżywają rozpad związku rodziców. Przekłada się on bowiem na ich wzajemne relacje – od banalnych problemów z zaproszeniem skłóconych rodziców na urodziny, po bardziej poważne. Dziecko – małoletnie i dorosłe – każdorazowo będzie się starało doprowadzić do „pogodzenia” zwaśnionych rodziców, także po ich definitywnym rozejściu. Przepracowując problem waśni podczas terapii dla par stwarzamy naszym dzieciom – niezależnie od wieku – normalne warunki do rozwoju i budowania własnych rodzin.

Profesjonalna terapia małżeńska i terapia dla par

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia wymagające pomocy specjalistycznej. Zapraszamy na sesję konsultacyjną i terapię dla małżeństw oraz dla par, które czują, że ich związki nie są takie, jak chciałyby, żeby były, zarówno przechodzących kryzysy, jak i poszukujących inspiracji czy rozwoju. Psychoterapia par to skuteczne rozwiązanie wielu problemów w związku. Terapia małżeńska oraz terapia dla par to także bardzo dobry środek zaradczy, który możemy wdrożyć nim sytuacja w naszym związku ulegnie zaognieniu. Stosowana zaradczo terapia małżeńska i terapia dla par pozwala uzyskać poprawę relacji w związku i podnieść jego jakość, w każdej sferze.
Istnieje możliwość pracy z parą terapeutów (będących w relacji osobistej), co pozwala na lepsze wyrażenie się każdej ze stron i doświadczenie zjawisk relacyjnych w szerszym wymiarze.
Pracujemy z osobami z całej Warszawy – Żoliborz, Bielany, Wola, Centrum i inne.