Psychoterapia i terapia dzieci – Warszawa

Okres dziecięcy ma fundamentalne znaczenie, w tym czasie człowiek się kształtuje. To, co się z nim dzieje w dzieciństwie, jest ważne nie tylko ze względu na bieżące funkcjonowanie, będzie również znacząco wpływać na kształt życia na jego późniejszych etapach. Warto więc wykazać troskę i zaangażowanie i wesprzeć dziecko w rozwoju tak, aby był to dla niego czas maksymalnie korzystny i inspirujący.

REZERWUJ WIZYTĘ

TERAPIA DZIECI MA NA CELU POMOC IM W TRUDNYCH MOMENTACH, PRZEŻYCIACH I DOŚWIADCZENIACH, KTÓRE W MŁODYM WIEKU NIEUCHRONNIE SIĘ ZDARZAJĄ, A MAŁY CZŁOWIEK MA JESZCZE ZBYT MAŁO ZASOBÓW, BY SOBIE SAMODZIELNIE Z NIMI PORADZIĆ.

Do najczęściej spotykanych zagadnień, które wymagają pomocy specjalisty, zalicza się:

  • problemy emocjonalne typu lęk (np. lęk przed szkołą) czy niepokój, przygnębienie, stany okołodepresyjne, kompulsje, inne
  • problemy w sferze społecznej typu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, skłonność do izolacji, trudności z odnalezieniem się w grupie, inne
  • problemy wychowawcze: dziecko nie słucha, nie uznaje autorytetu, jest agresywne itp.
  • zaburzenia odżywiania, snu
  • trudne zachowania typu ADHD, tiki, inne.

Terapia dzieci – na czym polega?

Terapia dzieci różni się od standardowej terapii stosowanej u osób dorosłych. Zawiera podstawowe elementy, jak terapię indywidualną oraz grupową – jednak przeprowadzane sesje przybierają formę zabawy lub też aktywności fizycznej. Dziecko podczas takiej sesji może wyrazić się podczas rysowanie, odgrywanie roli czy śpiewanie. Psychoterapeuta dziecięcy wybiera optymalną formę zajęć dopasowaną do konkretnych potrzeb dziecka. Terapia dzieci jest też skuteczniejsza, jeżeli w całym procesie leczenia uczestniczą rodzice.

Psychoterapia dzieci

Po wstępnej konsultacji dobieramy dla dziecka optymalny rodzaj psychoterapii. Warto zaznaczyć, że w proces psychoterapeutyczny dziecka dosyć często włączani są jego bliscy. Zazwyczaj oznacza to terapię rodzicielską, czyli pracę indywidualną z jednym z rodziców lub obydwojgiem, ukierunkowaną na rozwiązanie problemów osób dorosłych, które mogą mieć wpływ na ich dziecko, psychoedukację i poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności rodzicielskich. Psychoterapeuta dziecięcy pomaga zrozumieć rodzicom źródło problemów, które wpływają na nastrój i zachowanie dziecka.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii dzieci?

Psychoterapia dzieci to forma terapii, z której może skorzystać każde dziecko, niezależnie od wieku i sytuacji. Ze względu na zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, co zakłada również diagnozowanie wszelkich wrodzonych i nabytych wad rozwojowych psychoterapię dzieci zaleca się w sytuacjach, kiedy dziecko sprawia problemy wychowawcze, stroni od rówieśników lub wyraźnie od nich odstaje w aspekcie posiadanych umiejętności. Z pomocy psychologa dziecięcego warto również skorzystać, kiedy w życiu dziecka nastąpiła jakaś trauma – śmierć bliskiej osoby, wypadek lub prozaiczna zmiana miejsca zamieszkania.

W zależności od potrzeb danego dziecka, terapia może przyjąć postać długofalowej psychoterapii lub kilku spotkań z psychologiem, podczas których specjalista weryfikuje zachowanie dziecka i wskazuje rodzicom/opiekunom ewentualne obszary, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem.

Zasięg pomocy

Terapię dzieci przeprowadzamy w Warszawie (zarówno Centrum Warszawy jak i inne dzielnice m.in. Żoliborz, Bielany, Wola i inne). Pomożemy jednak każdej osobie, która zgłosi się do naszego ośrodka z problemem.

Psychoterapia dla dzieci prywatnie na terenie miasta Warszawa?

Psychoterapia dla dzieci w ośrodku Holipsyche jest świadczona prywatnie. Oznacza to, że możecie się Państwo zgłosić do nas ze swoim dzieckiem bez skierowania od lekarza rodzinnego czy specjalisty. Psychoterapia dla dzieci dostępna prywatnie pozwala nam znacząco skrócić czas reakcji – dziecko potrzebujące pomocy otrzymuje ją praktycznie od razu, dzięki czemu terapia przynosi jeszcze lepsze rezultaty, nierzadko w krótszym czasie.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, czy dziecko kwalifikuje się do pracy psychoterapeutycznej zapraszamy na niezobowiązujące konsultacje, podczas których specjalista określi, czy psychoterapia dla dzieci będzie w danym przypadku pomocna

ZAPISZ SIĘ

Terapeuci prowadzący tą terapię: