Psychiatria dorosłych Inspiro

Psychiatria dorosłych


Życie stawia przed nami różne wyzwania, z którymi też różnie sobie radzimy – raz lepiej raz gorzej. Nie trzeba czekać na kryzysy, reagować dopiero w stanach skrajnych, warto zadbać o siebie i skorzystać z pomocy lekarza psychiatry jako formy troski o zdrowie i samopoczucie, umówić się na wizytę już w momencie zaobserwowania pogorszenia funkcjonowania. Konsultacja ze specjalistą pomoże określić, co dzieje się ze zdrowiem, nawet już na wczesnym etapie trudnego doświadczenia.

Oczywiście pomoc lekarza psychiatry jest bardzo ważna również, czy może przede wszystkim, dla osób już długo borykających się z trudnościami, problemami czy chorobami psychicznymi. W takiej sytuacji specjalistyczna konsultacja i prowadzenie są czymś niezbędnym, podstawową formą troski o siebie. Nie trzeba i nie warto być samym czy samą w tych okolicznościach.

W naszym ośrodku rzetelnej pomocy psychiatrycznej udzielają świetnie wykształceni lekarze psychiatrzy z dużym doświadczeniem nastawieni na człowieka i podchodzący z empatią do każdej osoby, z którą pracują. Zapraszamy do skorzystania ze skutecznej, profesjonalnej pomocy.

 

 

Czego można się spodziewać podczas wizyty u psychiatry?

Pracujemy w atmosferze bezpieczeństwa i poufności. Wszystko, co zostaje powiedziane podczas wizyty, dane i informacje objęte są tajemnicą zawodową.  Lekarz prowadzi rozmowę w duchu empatii i zrozumienia dla osoby i problemów, z którymi się ona boryka, gdzie nie trzeba obawiać się oceny czy przedmiotowego traktowania. Na czas wizyty składa się przeprowadzenie rozpoznania/wywiadu, rozmowa o subiektywnym przeżyciu osoby zgłaszającej się po pomoc, oceny sytuacji przez lekarza, propozycji leczenia (farmakologicznego, psychoterapeutycznego bądź jednego i drugiego). Oczywiście decyzja należy odnośnie propozycji lekarza należy do Państwa, nie zachodzi sytuacja przymusu skorzystania z niej.

 

Aby właściwie postawić diagnozę, lekarz potrzebuje dowiedzieć się więcej o osobie, która potrzebuje pomocy. W tym celu poruszać może tematy związane z jej historią osobistą, obecną sytuacją życiową, rodziną pochodzenia, nawykami i trybem życia, przeżywanymi doświadczeniami czy objawami, aktualnym stanem zdrowia, i innymi.

Przypadki, w których konsultacja i leczenie psychiatryczne mogą być przydatne:

– trudności ze snem,

– trudności psychiczne w czasie ciąży i połogu,

– napady niepokoju, lęku, paniki, fobie,

– spadki nastroju,

– silny stres,

– trudności z mobilizacją i funkcjonowaniem,

– zaburzenia jedzenia,

– zaburzenia adaptacyjne,

– utrzymujący się brak satysfakcji z życia, przygnębienie, zniechęcenie, wypalenie życiowe, rodzicielskie, zawodowe,

– stres pourazowy,

– uzależnienia,

– zaburzenia osobowości,

– zaburzenia rozwojowe – zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, spectrum Autyzmu,

– ADHD,

– stany i choroba depresyjna, choroba afektywna dwubiegunowa,

– zaburzenia psychotyczne,

– schizofrenia,

 

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia, które wymagają specjalistycznej pomocy jaką jest psychiatria. Jeżeli w życiu człowieka dzieje się coś, co może niepokoić, zapraszamy na konsultację z naszymi specjalistami do placówki w Warszawie – Żoliborz, Bielany, Wola, Centrum i inne.

 

Nasi lekarze psychiatrzy współpracują z psychoterapeutami w przypadkach, gdy optymalne wydaje się połączenie oddziaływania psychiatrycznego i psychoterapeutycznego. A więc oferujemy kompleksowe działania prowadzące do poprawy jakości życia i dobrostanu psychicznego.