Psychiatria dziecięca Inspiro

Psychiatria dziecięca


Wczesny czas życia kojarzy się miło, ale w rzeczywistości nieraz bywa wypełniony troskami. Dzieci, już od najwcześniejszych lat i potem młodzież, borykają się z problemami, które ich przerastają i powodują, że w przeżyciu pojawia się lęk, napięcia, złość aż do agresji, skłonność do wycofywania się, nawet „zapadania w sobie” lub wręcz przeciwnie, mocne, intensywne uczucia i zachowania. Każdy przypadek jest inny i do każdego potrzebna jest odmienna, indywidualnie dobrana pomoc. Jedną z form wsparcia, które dobrze działają, są po prostu skuteczne, jest psychiatria dziecięca. Lekarz psychiatra w porozumieniu z rodzicami czy opiekunami, oraz, często, specjalistami innego rodzaju jak np. psychoterapeuci, opracowuje plan oddziaływania wobec młodego człowieka. Początek w tym procesie stanowi rozpoznanie kliniczne, następnie dobór terapii np. systemowej, psychodynamicznej, humanistycznej czy behawioralna-poznawczej, nierzadko farmakologia. Dziecko czy młody człowiek pozostają pod regularną pieczą psychiatryczną dopóki rzetelne przesłanki nie pozwolą stwierdzić, że nastąpiła tak daleko idąca poprawa, że młody człowiek ma wystarczające zasoby własne, aby sprostać wyzwaniom, które niesie życie.

Poprawna identyfikacja i analiza tych przesłanek jest niezwykle ważna, zwłaszcza, że wczesne efekty pracy z dobrym psychiatrą dziecięcym mogą być mylnie odbierane przez najbliższe otoczenie – rodziców/opiekunów, członków rodziny – jako poprawa stanu zdrowia dziecka i wskazanie do zakończenia terapii. W praktyce po początkowym progresie, nierzadko katalizowanym wdrożoną farmakologią, następuje okres stagnacji, a w wielu przypadkach nawet regres. Dlatego decyzja o zakończeniu leczenia nie może być podejmowana pochopnie, w oderwaniu od opinii specjalisty.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychiatry dziecięcego?

Dobry psychiatra dziecięcy to osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki psychiki dziecka i młodego człowieka. Diagnostyka ma na celu identyfikację problemu i wskazanie najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z nim, a więc odpowiednich form terapii. Rodzaj terapii oraz specyfika pracy z psychiatrą dziecięcym to kwestie bardzo indywidualne

Najczęściej spotykane zagadnienia, w których lekarz psychiatra może pomóc:

Depresja

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia koncentracji

ADHD

Fobia społeczna

Schizofrenia

Borderline

Zaburzenia psychosomatyczne

Choroba afektywna dwubiegunowa

Nerwica natręctw

Zaburzenia odżywiania

Bulimia

Anoreksja

Kryzys emocjonalny

Zaburzenia afektywne

Psychoza

OCD

Zaburzenia hiperkinetyczne

Stres

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia, które wymagają specjalistycznej pomocy jaką jest psychiatria dziecięca. Jeżeli w życiu małego czy młodego człowieka dzieje się coś, co może niepokoić, zapraszamy na konsultację z naszymi specjalistami do placówki w Warszawie – Żoliborz, Bielany, Wola, Centrum i inne.

Jak rozpoznać problem?

Jako rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży często nie dysponujemy wystarczającą wiedzą fachową, aby stwierdzić, że nasze dziecko cierpi na zaburzenia osobowości czy OCD. I nie ma w tym nic złego. Naszą rolą nie jest diagnozowanie dziecka czy młodego człowieka, ale zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia. Takim wsparciem, w niepokojącej nas sytuacji jest właśnie konsultacja z psychiatrą dziecięcym. Konsultacje tego typu są niezobowiązujące, a ostateczną decyzję o podjęciu leczenia podejmują rodzice/opiekunowie. W przypadku młodzieży warto uwzględnić zdanie dziecka i stworzyć mu przestrzeń do oswojenia się z potrzebą terapii.