Weronika Rybak

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA ZE SPECJALIZACJĄ Z SEKSUOLOGII KLINICZNEJ – TERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW, TERAPIA GRUPOWA

ZAPISZ SIĘ

Psychoterapia indywidualna, psychoterapia par i małżeństw.

Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie analitycznym. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Ukończyłam 4 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Uczestniczę w procesie certyfikacji w części dotyczącej pracy z grupą oraz zdałam egzamin na Certyfikat Psychoterapeuty w części dotyczącej pracy z pacjentem indywidualnym.

Moja praca podlega stałej superwizji. Również nieprzerwanie od lat rozwijam swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Na co dzień pracuję w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, które jest jednostką Szpitala Wolskiego. Wcześniej przez lata w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób doświadczających głębokich kryzysów psychicznych prowadziłam krótko – i długoterminową psychoterapię indywidulaną oraz grupową. Mam także za sobą wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz psychiatrii i wsparcia psychologicznego.

W HOLIPSYCHE prowadzę psychoterapię indywidualną oraz dla par.