Weronika Rybak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA ze specjalizacją z SEKSUOLOGII KLINICZNEJ

ZAPISZ SIĘ

Psychoterapia indywidualna, psychoterapia par i małżeństw, terapia seksuologiczna.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie analitycznym. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Na ten moment jestem w trakcie certyfikacji 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Moja praca podlega stałej superwizji. Również nieprzerwanie od lat rozwijam swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Posiadam doświadczenie jako biegła zarówno w sprawach rodzinnych, jak również karnych.

Obecnie na co dzień pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób doświadczających głębokich kryzysów psychicznych, gdzie prowadzę krótko – i długoterminową psychoterapię indywidulaną oraz grupową. Mam za sobą wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Mam doświadczenie pracy psychoterapeutycznej z osobami po traumach, z zaburzeniami psychicznymi: zarówno osobowości, jak również nerwicami, depresją oraz ze spektrum psychoz.

Psychoterapię analityczną rozumiem jako proces, podczas którego nieświadome staje się świadome. Daje to możliwość poszerzonego wyboru jednostce, co jest samo w sobie wolnością. Jako psycholog, w swojej pracy stawiam przede wszystkim na odkrywanie, rozwój i czerpanie z zasobów osoby, z którą współpracuję. Staram się być jak najlepszym i profesjonalnym towarzyszem w tej wędrówce.