Tomasz Kościelny

LokalizacjaPl. Lelewela 2

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG SPOŁECZNY, TRENER I DORADCA BIZNESOWY I DS. KOMUNIKACJI – TERAPIA INDYWIDUALNA, PAR I MAŁŻEŃSTW,  TERAPIA GRUPOWA

ZAPISZ SIĘ

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, psychologiem społecznym, trenerem i doradcą biznesowym oraz ds. komunikacji. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i małżeństw oraz rodzin, a także terapią grupową.

Ukończyłem Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapię prowadzę pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, m.in. Praktyczną Psychologię Społeczną oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na PWTW.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem m.in. Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Fundacji Nagle Sami, Hospicjum Caritas i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie, w ośrodkach psychoterapii i rozwoju osobistego Źródło Inspiracji i Ogrody Zmian.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową i par. Mam duże doświadczenie w pracy z osobami po utracie bliskich. Prowadziłem grupę wsparcia dla osób po stracie w Fundacji Nagle Sami. Dodatkowo ukończyłem seminarium dotyczące leczenia uzależnień w rozumieniu psychodynamicznym.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie jako szkoleniowiec korporacji, a także doradca biznesowy małych firm i komunikacji w dużych firmach. Jestem autorem dwóch książek, poradników i licznych artykułów poświęconych komunikacji wewnętrznej w firmie.

Najważniejszym celem mojej pracy z pacjentem jest pomoc w złagodzeniu objawów, z którymi się zgłasza, ale także praca na głębszym poziomie, która pozwala zwiększyć świadomość emocjonalną i zasoby psychologiczne, umożliwiające pacjentowi lepsze funkcjonowanie w świecie po zakończeniu psychoterapii.

W pracy z pacjentem duży nacisk kładę na przeżycia emocjonalne i ich mentalizację. Wykorzystuję relację terapeutyczną, badając relacje interpersonalne pacjenta. Pomagam wydobyć nieświadome procesy, które utrudniają pacjentowi funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami. Następnie pomagam je zrozumieć i wspólnie wypracować twórcze, a także satysfakcjonujące sposoby przeżywania codzienności. Towarzyszę pacjentowi w odkrywaniu, w jaki sposób przeszłość wpływa na obecne życie i jak uwolnić się od trudności, które z tego wynikają.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w ważnych relacjach. Z osobami cierpiących z powodu samotności, niezrozumienia, lęku, wstydu, poczucia winy, nadmiernej złości, frustracji czy pustki. Towarzyszę także osobom z poczuciem wypalenia zawodowego, ciągłego stresu, napięcia, rozdrażnienia lub będących w trudnej sytuacji życiowej, przechodzących kryzys w relacjach lub żałobę po stracie bliskich osób.

Pracę w nurcie psychodynamicznym łączę z elementami behawioralnymi, systemowymi oraz pracą z ciałem. W pracy z parami korzystam też z Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication, NVC).

Prywatnie jestem mężem, a także ojcem dorosłej córki.

Kontrakt terapeutyczny obowiązujący u Tomasza Kościelnego: PARY oraz TERAPIA INDYWIDUALNA