Róża Koprowicz

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA – TERAPIA INDYWIDUALNA, TERPIA PAR, 

ZAPISZ SIĘ

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, swoją pracę poddaję stałej superwizji. Zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

Dyplom magisterski uzyskałam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz. Nieprzerwanie rozwijam swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w konferencjach, szkoleniach oraz seminariach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie oraz w trakcie staży w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie współpracuję także z Poradnią Zdrowia Psychicznego w SZPZLO Warszawa-Ochota.

Mam doświadczenie pracy psychoterapeutycznej z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, afektywnymi oraz ze spektrum psychoz. Pracuję także z osobami, które doświadczyły straty lub traumy, zmagają się z trudnościami w relacjach, doświadczają poczucia samotności, niezrozumienia, lęku.

Psychoterapię rozumiem jako proces dążący nie tylko do złagodzenia objawów, ale także do odkrywania nieświadomego, swojej historii i jej wpływu na obecną sytuację, co pozwala lepiej rozumieć siebie oraz otaczający świat.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, terapia par.