Paulina Podrez

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2

PSYCHOTERAPEUTKA, SEKSUOLOŻKA- TERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PAR, TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

ZAPISZ SIĘ

W swojej pracy skupiam się na psychoanalitycznym rozumieniu człowieka, uznaniu roli procesów nieświadomych w funkcjonowaniu psychiki, ich znaczenia dla rozwoju osobowości ich wpływu na motywacje, zachowania i wybory życiowe. Z tego punktu widzenia przeżywane przez człowieka trudności w różnych sferach życia traktowane są jako przejawy wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, których odkrycie, zgłębienie i rozwiązanie w toku terapii powinno skutkować poprawą jego funkcjonowania oraz lepszym przystosowaniem do życiowych realiów.

Proces terapeutyczny toczy się w ramach relacji terapeutycznej, stanowiącej swoistą interpersonalną przestrzeń, w której mają szanse ujawnić się istotne, typowe i powtarzalne wzorce relacji pacjenta z innymi ludźmi, w tym te problematyczne, których zbadanie i zrozumienie pozwala dostarczyć ważnych informacji, pomocnych w zrozumieniu i rozwiązaniu zgłaszanych przez pacjenta problemów. W związku z czym główny nacisk w pracy kładę właśnie na relację terapeutyczną.

Ukończyłam psychologię kliniczną, seksuologię w Centrum Terapii Lew Starowicz. Jestem na ostatnim roku kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

W swojej karierze byłam koordynatorem licznych szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz psychologii, twórcą innowacyjnych warsztatów z wykorzystaniem filmów oraz gier psychologicznych, prowadzącym Koło Naukowe Psychologii Kryminalnej na WSFiZ przez 3 lata. Dodatkowo współprowadziłam grupę terapeutyczną dla osób doświadczających trudności w relacjach, swój staż kliniczny odbywałam w Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Centrum Terapii Lew- Starowicz, Oddziale zaburzeń psychotycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Obecnie pracuję również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadząc edukacje i terapię seksuologiczną oraz szkolenia specjalistyczne.

Prywatnie pasjonatka sztuki, którą staram się włączać w życie prywatne oraz zawodowe