Olga Lesiak

Lokalizacja: Kozietulskiego 1 lok. 2
TERAPEUTKA RODZINNA – TERAPIA DZIECI, MŁODZIEŻY, KONSULTACJE RODZICIELSKIE, WSPARCIE RODZINY I PAR, TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

ZAPISZ SIĘ

Ukończyłam studia na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. Od blisko dekady pracuję w obszarze pomagania rodzinom, skupiając się na wsparciu osób doświadczających kryzysów w relacjach systemu rodzinnego. Obecnie pracuję także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii z nastolatkami uczęszczającymi do liceum.

Swoją praktykę prowadzę w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (jestem w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR). Podczas spotkań korzystam z metod porozumienia bez przemocy, a także pracy metaforą, która pozwala stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmowy na temat potrzeb każdego z członków rodziny. Pracując z rodzinami prowadzę indywidualne wsparcie dla dzieci, nastolatków a także konsultacje czy sesje indywidualne dla dorosłych. Wspieram w pojawiających się wyzwaniach rodzicielskich, dbam o relacje interpersonalne członków rodziny.

Jestem także trenerką warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz wspieram rozwój dorosłych i młodzieży w formie grupowych zajęć kształtujących umiejętności miękkie oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Regularnie uczestniczę w superwizji oraz rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach i szkoleniach bliskich obszarowi terapii rodzin oraz metod skutecznego wsparcia rodziców i dzieci.

W pracy z drugim człowiekiem skupiona jestem na budowaniu jego relacji z samym sobą i światem zewnętrznym oraz na identyfikacji emocji i czerpaniu z ich świadomości w swoim ciele czy znajomości reakcji na nie.

Pracując z dziećmi towarzyszę im na różnych etapach życia, wspierając ich rozwój. Zwracam szczególną uwagę na szanowanie granic, dostrzeganie towarzyszących emocji i stosunku w relacji z samym sobą i drugim człowiekiem. Pracuję nad budowaniem samoświadomości nastolatków i młodych dorosłych oraz wspieram ich w odnajdowaniu i ugruntowywaniu poczucia własnej wartości.

Bliskie jest mi podejście rodzicielstwa bliskości opierającego się na teorii więzi uwzględniającego wzajemną empatię i poszanowanie granic wszystkich członków rodziny. Wspieram rodziców w budowaniu więzi ze swoimi dziećmi od samego początku poprzez neurorozwojową pielęgnację niemowlęcia, zabawę w procesie rozwoju dziecka, do budowania wzajemnego zaufania i odpowiedzialności w okresie adolescencji. Pomagam w odkrywaniu własnej rodzicielskiej drogi.  Zachęcam by rodzice swoją relacje z dziećmi opierali na głębokim szacunku i zrozumieniu.

Prywatnie także jestem na rodzicielskiej drodze, a towarzyszenie dzieciom w dorastaniu to dla mnie wciąż radość i przywilej. Najbardziej lubię patrzeć na świat z perspektywy roweru i uczyć się uważności od każdej spotkanej ważki. Od urodzenia jestem wielbicielką kuchni roślinnej. Uważam, że nie ma większej małej przyjemności niż spacer na bosaka po trawie.

***

Organizacyjnie:
– Dzieci w wieku 7-12 lat zapraszam na sesje osobiste, po wcześniejszej konsultacji z rodzicem/rodzicami (pierwsze spotkanie tylko rodzice);

– Młodzież w wieku 13+ zapraszam na sesje osobiste i on-line, na pierwszą spotkanie zapraszam z rodzicem;

– Dorosłych, pary w konflikcie okołorozstaniowym oraz rodziny zapraszam osobiście lub on-line od pierwszego spotkania;