Małgorzata Kiełczewska

Lokalizacja: Plac Lelewela 2

PSYCHOONKOLOG, WSPARCIE W CHOROBACH, UZALEŻNIENIA, SYNDROM DDA I WSPÓŁUZALEŻNIENIE (16+)

ZAPISZ SIĘ

Swoje życie zawodowe dzielę między swoje dwie wielkie pasje: psychologię zdrowia oraz pracę w obszarze uzależnień od alkoholu i innych ubstancji psychoaktywnych. Czy dwie tak różne dziedziny mogą się przeplatać? Oczywiście! Uzależnienia wpływają na nasze zdrowie somatyczne i psychiczne, ale też na wiele innych aspektów naszego życia, jak choćby relacje z innymi ludźmi.

W swojej pracy staram się łączyć zdobytą wiedzę w taki sposób, żeby jak najlepiej służyła drugiemu człowiekowi.

Moje doświadczenie zawodowe składa się zarówno z pracy w jednej z warszawskich poradni leczenia uzależnień z pacjentami uzależnionymi od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, ale także z dorosłymi osobami pochodzącymi z rodzin z problemem uzależnienia (od alkoholu lub narkotyków) lub z osobami aktualnie żyjącymi i pozostającymi w bliskiej relacji z osobami uzależnionymi.

Drugą stroną mojej pracy zawodowej jest praca z pacjentami chorymi onkologicznie oraz ich bliskimi – od kilkunastu lat pracuję w jednym z warszawskich szpitali onkologicznych; mam doświadczenie zarówno w pracy z pacjentami z Oddziałów Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Dziennej, ale także z Oddziałów: Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii oraz Oddziału Intensywnej Terapii.

Inne doświadczenia zawodowe zdobywałam także w czasie wolontariatów i staży klinicznych, które odbywałam na rozmaitych oddziałach szpitalnych lub w innych placówkach zdrowia (oddziały: psychiatryczne, kardiologii, neurologii, neurochirurgii, a także hospicjum domowe i inne).

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyłam studia na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Po studiach magisterskich odbyłam stosowne szkolenie z Psychoonkologii, a także podjęłam specjalizację z Psychologii Klinicznej na ścieżce Osób Dorosłych Chorych Somatycznie, które rozwinęłam także dodatkowymi kierunkami studiów podyplomowych w dziedzinie Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia – specjalizuję się zatem nie tylko w dziedzinie pracy z pacjentami chorymi onkologicznie, ale także chorymi na inne przewlekłe choroby. Jeśli chodzi zaś o świat uzależnień – jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w trkacie certyfikacji.

Prywatnie: uwielbiam polskie morze, pływanie (tak – wpław i tak – w naszym Bałtyku), muzykę, dobre jedzenie (które często sama gotuję), spotkania z rodziną oraz przyjaciółmi. Jestem zdeklarowanym „zwierzolubem”, a psy kocham w szczególności!