Magdalena Karkoszka

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2

PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PAR, TERAPIA NASTOLATKÓW (15+)

ZAPISZ SIĘ

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii opartej o proces. 

Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, pracy z grupami pod superwizją. Obecnie jestem w II etapie szkolenia w procesie certyfikacyjnym. Odbywam praktyki w Domu dla Dzieci w Otwocku oraz praktyki psychiatryczne w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Wypalenie zawodowe, niskie poczucie własnej wartości, problemy relacyjne, samotność, potrzeba realizowania się twórczo – to obszary pracy, które interesują mnie szczególnie. Mam ponad 13-letnie doświadczenie pracy zawodowej w mediach, co pozwala mi pracować z ludźmi doświadczającymi skutków długotrwałego stresu w wyniku wielkomiejskiego życia. Wspieram w powrocie do wewnętrznego balansu, do swojej prawdziwej, głębokiej natury. Bliskie są mi również tematy kobiece. Organizuję procesy grupowe dt. głównie tematów kobiecych. 

Kocham sztukę i naturę za ich transformującą moc.