Joanna Jabłońska

Plac Lelewela 2

TERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

ZAPISZ SIĘ

Jestem facylitatorką w trakcie szkolenia na psychoterapeutkę w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetic Analysis, inaczej zwanej psychoterapią przez ciało Aleksandra Lowena. Wybrałam ten nurt, ponieważ przekonałam się na sobie, jak głęboko pozwala dotrzeć w odkrywaniu prawdy o sobie.W ciele zapisane są historie zranień i konfliktów. Bycie uważnym na jego sygnały, wsłuchiwanie się w nie pozwala dotrzeć do traum pochodzących nawet z bardzo wczesnego dzieciństwa. Polepszanie kontaktu z ciałem oznacza także zwiększanie własnej żywotności, czucia, a także polepszanie samoregulacji, które wpływają na nasz codzienny dobrostan.

Czy jestem swoim ciałem? Jaką mam z nim relację? Czy je czuję? Czy utożsamiam się z nim? Co ono próbuje mi powiedzieć? Czy uciekam od niego do głowy? Ciało to też coś bardzo materialnego i rzeczywistego. Używając różnych mechanizmów obronnych udaje nam się uciec od rzeczywistości i uczuć. Tracimy kontakt z życiem i samym sobą, wtedy cierpimy. Ciało jest pomostem, wspierającym nas w procesie terapeutycznym w odzyskiwaniu tego połączenia. Pracuję z grupami podczas warsztatów oraz indywidualnie. Zapraszam osoby, które zmagają się z brakiem poczucia własnej wartości, obniżonym nastrojem, depresją, przewlekłym stresem, chorobami psychosomatycznymi, z trudnościami emocjonalnymi, relacyjnymi, nerwicami czy brakiem zadowolenia z życia.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Jestem również muzykiem, skończyłam Akademię Muzyczną w Łodzi. Zanim odkryłam pracę z ciałem, to muzyka i śpiew były moją kotwicą, możliwością wyrażania własnej ekspresji oraz sposobem na kojenie.