Joanna Żarnecka

Lokalizacja: Plac Lelewela 2

PSYCHOLOŻKA, PSYCHOTERAPEUTKA, PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

ZAPISZ SIĘ

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ścieżkę psychoterapeutyczną realizuję w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii i Psychotraumatologii WIM przy ul. Szaserów w Warszawie oraz w niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej w Warszawie. 

W codziennej pracy z powodzeniem wykorzystuję wiedzę zdobytą z wieloletnich doświadczeń zawodowych, m.in. z obszaru profilaktyki uzależnień, mediacji oraz wspierania rozwoju grup pracowniczych. 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym i w ramach doskonalenia zawodowego poddałam się terapii własnej, dzięki której poznałam wspierający i trwały wpływ procesu psychoterapii na życie zawodowe i osobiste.

W ramach własnej ścieżki badawczej szczególną uwagę poświęciłam adaptacyjnej roli narcyzmu oraz procesom samoregulacji w radzeniu sobie z lękiem. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. 

Pomagam osobom, które doświadczają trudności życiowych związanych m.in. z:

  • poczuciem niedopasowania i niezrozumienia przez innych
  • budowaniem satysfakcjonujących związków
  • poczuciem zagubienia, niemożnością dokonywania wyborów
  • brakiem poczucia celu i sensu życia
  • nieprzeżytą stratą (osób, bliskich relacji, szans życiowych)
  • doświadczeniem sytuacji traumatycznych
  • cierpieniem z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym
  • doświadczaniem stresu mniejszościowego, mobbingu lub dyskryminacji

Prywatnie jestem mężatką, mam dwoje dzieci.