Joanna Surówka

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2

PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY – TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY (do 13 r.ż), KONSULTACJE RODZICIELSKIE. 

ZAPISZ SIĘ

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolach i szkołach masowych i integracyjnych oraz w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuję z dziećmi
i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera),  z niepełnoprawnością intelektualną, zaburzeniami analizatorów wzroku lub słuchu, zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi, zaburzeniami uczenia się oraz z dziećmi przeżywającymi trudności adaptacyjne i innego rodzaju problemy w rodzinie
i środowisku.

W pracy zwracam szczególną uwagę na możliwość udzielania pomocy i wsparcia zarówno dziecku jak i jego rodzinie, dopasowując konkretne oddziaływania do rodzaju trudności, wykorzystując potencjał drzemiący w małym człowieku. Dzięki wieloletniej pracy
z dzieckiem i rodziną wiem jak istotne jest właściwe rozpoznanie problemów i potrzeb dziecka. Zobaczyłam także, że każdy problem, każda trudność jest wieloczynnikowa, dlatego dostrzegam potrzebę spójnych działań wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju
i wychowania dziecka.

Świat dziecka jest dla mnie niezwykle fascynujący i inspirujący. Zachwyca mnie prostota, bezpośredniość, ufność i beztroska tworząca ten świat. Jednak nie zawsze tak jest. Czasem zdarza się coś co utrudnia harmonijny rozwój dziecka. Może to być nieodpowiednie oddziaływanie ze strony otoczenia, bądź specyficzny rodzaj zaburzeń. Dzieci podobnie jak dorośli mają problemy, których nie można bagatelizować. Dodatkową trudność stanowi dla nich to, że nie mają zaplecza doświadczeń, ponieważ są właśnie na etapie ich zbierania. Muszą zbudować system, który pozwoli im zrozumieć zachowania, emocje i reakcje, który pozwoli budować silną osobowość, wrażliwą, empatyczną, zdolną w sposób konstruktywny radzić sobie z czekającymi je w przyszłości trudnymi sytuacjami. Jesteśmy po to żeby przywracać dzieciom siłę i radość, pomóc w eksploracji i zrozumieniu czasem zbyt dużego
i niezrozumiałego świata, umożliwić wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału, wskazać jak budować trwałe i bliskie relacje z rodziną i rówieśnikami.

Jeśli jakiekolwiek zachowanie budzi Twój niepokój jako rodzica, zapraszam na pierwszą wstępną konsultację (bez dziecka). Będzie to czas na przedstawienie problemu, zastanowienie się nad przyczyną występujących trudności, celem i kierunkiem pracy terapeutycznej (w razie konieczności przewidzianych jest więcej konsultacji). Po kilku zajęciach z dzieckiem spotykam się z rodzicami w celu omówienia pracy terapeutycznej i wyznaczenia dalszego planu oddziaływań.

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą preferuję podejście holistyczne. Chętnie opieram się na metodzie ABA – Stosowanej Analizie Zachowania, ponadto wykorzystuję elementy Metody Krakowskiej prof. J. Cieszyńskiej, elementy Ruchu Rozwijającego W. Schereborne, a  w przypadku dzieci w zaburzeniami funkcji językowych korzystam z systemu wspomagającego komunikację – MAKATON. Posiadam uprawnienia do diagnozowania Skalą Inteligencji Stanford – Bineta 5 (SB5) oraz wykonywania diagnozy funkcjonalnej profilem psychoedukacyjnym  PEP-R. Prowadzę także Trening Umiejętności Społecznych z dziećmi i młodzieżą.

Stale rozwijam swój warsztat zawodowy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Jestem pod stałą superwizją.