Jakub Greń

Lokalizacja: WTORKI ul. Kozietulskiego 1 lok 2, ŚRODY – Plac Lelewela 2

PSYCHOLOG KLINICZNY, TERAPEUTA, SPECJALISTA W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYKI I REDUKCJI SZKÓD  

ZAPISZ SIĘ

UWAGA – w związku z planowanym wyjazdem na stypendium w sierpniu 2022, terapeuta nie może na dzień dzisiejszy oferować długoterminowej pracy terapeutycznej 

Oferuję pomoc na każdym etapie problemów związanych z uzależnieniem – od wczesnej interwencji i profilaktyki, poprzez psychoterapię uzależnień i redukcję szkód, do zapobiegania nawrotom. Zajmuję się także integracją doświadczeń psychodelicznych. Pracuję zarówno z nastolatkami jak i z dorosłymi. Konsultuję i prowadzę terapie, stacjonarnie i online.

W pracy z uzależnieniami najważniejsza jest dla mnie relacja z przedmiotem nałogu – substancją psychoaktywną, Internetem, smartfonem, grą, etc. Relacja ta może być bardzo różna. Ważne jednak, żeby nie była szkodliwa, nie sprawiała nikomu problemów, nie wymykała się spod kontroli. Relacji które głównie szkodzą należy unikać. A te, które są mimo wszystko ważne, trzeba naprawić i umieć utrzymać. Przy czym w odróżnieniu od relacji międzyludzkich, tutaj wymaga to chęci i pracy tylko jednej ze stron. Ponadto, nie postrzegam uzależnienia jako problemu samego w sobie ale jako rezultat innych napotkanych lub ciągnących się za człowiekiem trudności. W swojej pracy wspieram więc także spotkanie i poradzenie sobie z tymi trudnościami.

Korzystam z kilku podejść psychoterapeutycznych – jak humanistyczne, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne czy Gestalt – dobierając znane z nich techniki do bieżących potrzeb terapii. Bliskie jest mi także podejście redukcji szkód w psychoterapii uzależnień, które postrzega abstynencje jako skuteczny ale nie zawsze możliwy czy pożądany cel terapii.

Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyłem psychologię kliniczną na warszawskim Uniwersytecie SWPS, po czym rozpocząłem studia doktoranckie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie. Swoją pracę doktorską poświęcam poszukiwaniom skutecznych strategii przeciwdziałania szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych. Badanie prowadzę głównie wśród młodzieży i młodych dorosłych. Po informacje na temat moich projektów i publikacji naukowych zapraszam tutaj: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Gren-3

Równolegle, jestem także w trakcie Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Psychoterapii i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków, w Instytucie Psychologii Zdrowia (IPZ) w Warszawie. Wcześniej natomiast ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (również w warszawskim IPZ), oraz przeszedłem specjalistyczne szkolenie w zakresie postępowania w nagłych przypadkach związanych z używaniem substancji psychodelicznych, organizowane przez portugalską organizację Kosmicare – Harm Reduction & Psychedelic Research.

Jako psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji prowadzę obecnie praktykę w Ośrodku HOLIPSYCHE oraz w Poradni Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Jump’93. Wcześniej  pracowałem jako terapeuta w systemie leczenia i wsparcia środowiskowego Szpitala Wolskiego (2019-21), jako terapeuta uzależnień w Centrum Pomocy i Wsparcia „Afterparty” Fundacji Edukacji Społecznej (2019-2020) oraz jako koordynator działań edukacyjno-profilaktycznych w Społecznej Inicjatywie Narkopolityki (2016-19). W roku 2018 pracowałem jako tripsitter/terapeuta w zespole Kosmicare Psychedelic Emergency Hub podczas festiwalu BOOM w Portugalii. Odbyłem także kilka staży klinicznych, w tym na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej IPiN (2016), w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku (2019) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kazuniu (2020), a także staż zawodowy w portugalskiej organizacji APDES (2017).

Od 2019 r. jestem również członkiem zespołu roboczego państw Grupy Wyszehradzkiej, w ramach którego opracowujemy zalecenia dotyczące integracji doświadczeń psychodelicznych dla specjalistów zdrowia psychicznego. Jestem także konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Poza pracą

Wolny czas poświęcam czytaniu książek, pisaniu dzienników, graniu muzyki elektronicznej lub wyciszaniu się w lesie. Interesuję się filozofią, religią i historią. Lubię też podróżować – jeśli nie do miejsca, w którym mnie jeszcze nie było, to do malowniczej miejscowości na południu Polski, z której pochodzę.