Hanna Manterys

Lokalizacja: Pl. Lelewela 2
PSYCHOLOŻKA, TRENERKA ROZWOJU OSOBISTEGO, TERAPEUTKA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, COACH – TERAPIA DZIECI, MŁODZIEŻY, KONSULTACJE RODZICIELSKIE, COACHING

ZAPISZ SIĘ

Ukończyłam psychologię społeczną na Uniwersytecie SWPS, studia podyplomowe z zakresu coachingu, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz wiele szkoleń i kursów z zakresu wsparcia psychologicznego młodych ludzi.

Ukończyłam kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Ośrodku Poza Schematami.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, a także z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W Holipsyche prowadzę zajęcia grupowe, Treningi Umiejętności Społecznych, warsztaty rozwojowe oraz oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także konsultacje z rodzicami.

W swojej pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, w zależności od potrzeb pacjenta i charakteru relacji terapeutycznej. Z dziećmi młodszymi (od 8 roku życia) korzystam z narzędzi z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, w tym z ćwiczeń, zabaw i innych technik dostosowanych do wieku i sposobu funkcjonowania pacjenta; z dziećmi starszymi, młodzieżą skupiam się na relacji terapeutycznej i na humanistycznym, holistycznym podejściu do młodego pacjenta – pełnym akceptacji i szacunku dla trudności tak częstych i tak zrozumiałych w okresie adolescencji.

Relacja terapeutyczna jest dla mnie „najwyższym dobrem”, najważniejszym leczącym czynnikiem w całej terapii. Ten konstruktywny, akceptujący sposób porozumienia pozwala pacjentowi tworzyć bardziej satysfakcjonujące i szczere relacje w życiu codziennym i daje mu okazję do rozwoju osobistego w różnych dziedzinach.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i zapraszamy na nie tylko samego rodzica (lub rodziców).

Kolejne spotkania odbywają się już z samym dzieckiem, a na ich liczbę umawiamy się na początku współpracy.

Im starsze dziecko, tym rodzica lub opiekuna w terapii mniej, jednak współpraca na tej linii jest dla mnie ważna, dlatego szczegóły udziału poszczególnych osób z otoczenia dziecka czy nastolatka ustalamy zawsze indywidualnie – tak żeby cały proces terapeutyczny był dla Państwa jasny i zrozumiały a młodemu człowiekowi zapewniał maksymalnie adekwatne wsparcie.