Agnieszka Opach

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, interwentem kryzysowym oraz mediatorem rodzinnym.

ZAPISZ SIĘ

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieciaków. Dzięki nim uczę się każdego dnia. Bycie mamą wyznacza mi nowe granice, uczy ogromnych pokładów empatii i cierpliwości a także spojrzenia na swoje dzieci jako odrębne, choć małe jeszcze istoty.

Zawodowo jestem psychologiem od 2006 roku, a także mediatorem rodzinnym.

Ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku społeczna psychologia kliniczna. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Dzieciom i Rodzinie Stowarzyszenia „ASLAN”, w Centrum Wspierania Rodzin „ Rodzinna Warszawa”, w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w szkole podstawowej i niepublicznym przedszkolu integracyjnym, a także Centrum terapii i kreatywności. Ukończyłam również liczne kursy i szkolenia.

W Centrum Inspiro prowadzę  konsultacje, indywidualną terapię dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzicielskie oraz mediację rodzinną. W mojej pracy opieram się głównie na empatii, zrozumieniu i bezwarunkowej akceptacji. Dbam o to, aby kontakt ze mną był swobodny i bezpieczny. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe. Każde to oddzielna historia, inne problemy a także inne sposoby radzenia sobie. To sprawia, że do każdego z nich podchodzę z uważnością, cierpliwością i zrozumieniem dla własnych przeżyć i trudów.

Staram się dlatego łączyć ze sobą różne techniki i wybierać te najbardziej pasujące w danym momencie ( np. elementy terapii poznawczo – behawioralnej, arteterapia, metody projekcyjne, techniki relaksacyjne, zabawy, bajka) bo praca z dzieckiem to praca tu i teraz.

Podczas pracy z młodym człowiekiem nieocenione jest według mnie wsparcie i pomoc rodziców czy opiekunów. To dzięki nim dziecko ma możliwość na stałe wprowadzić zmiany we własne życie. Jak mówię nie da się naprawić ogromnej maszyny jaką jest rodzina nie „oczyszczając” wszystkich jej elementów.

Dlatego jeżeli Twoje dziecko:

  • Doświadcza konfliktów w szkole, w rodzinie, wśród rówieśników.
  • Skarży się na bóle brzucha, głowy, podczas gdy nie ma ku temu wyraźnej medycznej przyczyny.
  • Bardziej niż kiedyś jest wycofane bądź zalęknione, ma trudności w nawiązaniu relacji z rówieśnikami, ma niską samoocenę.
  • Doświadczyło rozwodu bądź separacji rodziców i trudno mu się przystosować do nowej sytuacji
  • Częściej wybucha złością, bywa agresywne.
  • Ma trudności z koncentracją uwagi, szybko się rozprasza, bywa nadpobudliwe, jest gadatliwe i „wszędzie go pełno”.
  • Jest przygnębione, nie czerpie już radości z dotychczasowych rozrywek, ma trudności w skupieniu uwagi.
  • Skarży się na bóle brzucha, głowy, podczas gdy nie ma ku temu wyraźnej medycznej przyczyny.
  • Straciło członka rodziny, bądź inną bliską osobę, doświadczyło trudnej emocjonalnie sytuacji.

lub jeżeli zaobserwowałeś u swojego dziecka coś, co Cię niepokoi – zapraszam na spotkanie.

 

Terapeuta przyjmuje dzieci w wieku 6-14 lat.

Krótko jak wyglądają spotkania:

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i odbywa się zwykle tylko z rodzicami dziecka. Omawiamy wówczas przyczynę przyjścia do gabinetu, trudności z jakimi rodzina się boryka, a także oczekiwania co do dalszej pracy.

Kolejne spotkania są już indywidualne tylko z dzieckiem. Jest ich najczęściej od 3 do 5. W momencie zebrania odpowiedniego materiału do pracy, spotykam się z rodzicami i wspólnie omawiamy dalszy plan pracy.

Indywidualnej pracy z dzieckiem towarzyszą również spotkania z rodzicami, bez których nie wyobrażam sobie całościowego wsparcia dziecka.

Są to spotkania mające na celu omówienie w jakim etapie pracy terapeutycznej jest dziecko, psychoedukacje rodziców oraz treningi umiejętności wychowawczych.