Agnieszka Krzysztoń

Lokalizacja: Ul. Kozietulskiego 1 lok. 2

PSYCHOTERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ

ZAPISZ SIĘ

Posiadam doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi od substancji i czynności. Moimi pacjentami są osoby zarówno wysoko funkcjonujące, jak i te w kryzysie bezdomności czy doświadczone chorobą psychiczną. Przez wiele lat pracowałam z dziećmi i ich rodzinami. Najlepiej jednak odnajduję się w psychoterapii uzależnień osób dorosłych. Duże doświadczenie terapeutyczne daje mi praca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Z radością prowadzę grupowe terapie uzależnień, gdzie mogę obserwować wzajemną pomoc pacjentów, ich wymianę doświadczeń oraz rozwój każdego z uczestników. W kontakcie indywidualnym najbardziej zwracam uwagę na relację terapeutyczną.

Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ciągle dokształcam się biorąc udział w wielu szkoleniach, konferencjach i systematycznych superwizjach.

Bliskie jest mi podejście Dialogu Motywującego. Czerpię także z Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Staram się w swojej pracy opierać na zasobach pacjenta, wspierać go w budowaniu samoskuteczności i wiary we własne możliwości. Podczas terapii pomagam rozumieć, nazywać i wyrażać własne emocje.

W wolnych chwilach biegam i swoją pasją staram się zarażać innych.