Agnieszka Krzysztoń

Lokalizacja: Plac Lelewela 2

TERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA UZALEŻNIEŃ DOROSŁYCH I NASTOLATKÓW 15+

ZAPISZ SIĘ

Swoje doświadczenie pracy terapeutycznej rozpoczynałam z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Później skupiłam się na terapii osób uzależnionych od substancji i czynności. Z pracy na objawach, jakimi jest zażywanie różnych środków psychoaktywnych, zaczęłam szukać przyczyn uzależniania się. Okazało się, że u źródła tego, co na zewnątrz, zawsze znajduje się cierpienie człowieka, jego niezrealizowane potrzeby, jak np. brak poczucia bezpieczeństwa, bliskości, przynależności.

Dzisiaj staram się pracować nad tym, co głębokie, przy jednoczesnym wsparciu i pomocy w szukaniu ukojenia na to, co boli teraz.

Duże doświadczenie terapeutyczne daje mi praca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Z radością prowadzę terapie grupowe, gdzie mogę obserwować wzajemną pomoc pacjentów, ich wymianę doświadczeń oraz rozwój każdego z uczestników. W kontakcie indywidualnym najbardziej zwracam uwagę na relację terapeutyczną.

Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ciągle dokształcam się biorąc udział w wielu szkoleniach, konferencjach i systematycznych superwizjach.

Obecnie doskonalę swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Poznaję tam oraz doświadczam różnych metod i podejść w psychoterapii, dzięki czemu mogę korzystać z wielu narzędzi odpowiednich do aktualnych potrzeb pacjenta.

W pracy bliski jest mi nurt humanistyczny, integracyjny. Staram się opierać na zasobach pacjenta, wspierać go w budowaniu samoskuteczności i wiary we własne możliwości. Podczas terapii pomagam rozumieć, nazywać i wyrażać własne emocje. Fascynuje mnie praca z ciałem, focusing, EFT.

W wolnych chwilach biegam i swoją pasją staram się zarażać innych.