Agnieszka Hermel

Lokalizacja:

poniedziałki 9.00 – 13.00 Pl. Lelewela 2; 16.00 – 20.00 ul Kozietulskiego 1 lok 2

wtorki, środy pl. Lelewela 2

czwartki ul Kozietulskiego 1 lok 2

TERAPIA INDYWIDUALNA, PSYCHOTERAPEUTKA ANALITYCZNA

ZAPISZ SIĘ

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję w nurcie analitycznym, zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz grupową osób dorosłych, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, będącego członkiem federacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.) oraz Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych (E.F.P.P.). Nieprzerwanie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam wiedzę poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i warsztatach.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim, początkowo na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i prowadząc w koterapii długoterminową grupę psychoterapeutyczną. Moje doświadczenie obejmuje pracę w gabinecie oraz online.

Posiadam doświadczenie pracy psychoterapeutycznej z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, osobowości oraz afektywnych. Pracuję z osobami, które doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, dojmującego stresu, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, poczucia straty, pustki i opuszczenia.

W pracy towarzyszy mi przekonanie, że im bardziej jesteśmy uczciwi wobec siebie i im lepiej samych siebie znamy, tym większe mamy szanse na prowadzenie satysfakcjonującego życia. Psychoterapię analityczną rozumiem jako spotkanie i proces, podczas którego, dzięki rozmowie, to, co nieuświadomione, staje się świadome i może zostać poddane refleksji. Podczas psychoterapii wspólnie zajmujemy się życiem klienta/klientki i badamy to, co dzieje się w naszej relacji psychoterapeutycznej. Podejście analityczne opiera się na założeniu, że to, co dzieje się w kontakcie między klientem/klientką a psychoterapeutą/psychoterapeutką jest „mikrokosmosem”, gdzie odtwarzają się wzorce relacji z prywatnego życia klienta/klientki. Badanie tego, co się dzieje w relacji terapeutycznej, pozwala na odkrycie nieświadomych myśli, emocji czy przekonań, które wpływają na życie klienta/klientki. Pozwala to na zyskanie pełniejszego oglądu swojej sytuacji i poszerzenia wyboru zachowań, jakie można w danej sytuacji podjąć. Ja staram się w tym procesie jak najlepiej towarzyszyć.

Terapeutka prowadzi także grupę terapeutyczną. Informacje o grupie: