Mediacje Inspiro

Mediacje


Ludzi charakteryzuje różnorodność. Jesteśmy różni, myślimy i czujemy na swój odmienny sposób, mamy inne podejścia, inaczej patrzymy na sprawy. Gdy różnorodność się uzupełnia, wychodzą z tego piękne, ważne i duże rzeczy. Natomiast, kiedy występuje kolizja potrzeb, pragnień, interesów, gdy różnice się wzajemnie znoszą czy wykluczają, pojawiają się spory i problemy. Wtedy przydatna może być mediacja, czyli praca nad konfliktem w kierunku znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony przy pomocy osoby wyposażonej w potrzebną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

DEFINICJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI TAK OPISUJE PROCES MEDIACYJNY:

„Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.”

Dla kogo:

Mediacje najlepiej sprawdzają się, kiedy istnieją następujące warunki:

  • Strony są w konflikcie, jednak chcą się porozumieć.
  • Każda ze stron rozumie, że najlepszym rozwiązaniem będzie zasada wygrany-wygrany.
  • Obie strony są zorientowane na wypracowanie konkretnego rozwiązania czy dojście do satysfakcjonującego celu.

Co można zyskać:

Mediacje funkcjonują, ponieważ przynoszą określone korzyści, na przykład:

  • pojawia się satysfakcjonujące rozwiązanie
  • zyskuje się pogłębioną świadomość na temat siebie, źródeł konfliktu, kwestii spornych, co może być przydatne w bieżącym funkcjonowaniu, jak również zaprocentować w przyszłości, w podobnych sprawach
  • oszczędza się czas, energię, emocje i pieniądze.

 

Najważniejsze zasady obowiązujące w czasie mediacji:

  • poufność – ich przebieg znają tylko zainteresowane strony i osoba prowadząca mediacje
  • dobrowolność – obie strony biorą udział z własnej woli
  • bezstronność mediatora – osoba prowadząca mediacje nie może opowiadać się za którąś ze stron, lecz reprezentuje obie i przez cały czas wspiera proces mediacyjny
  • czas trwania – 50 – 80 minut; odbywają się w zależności od zapotrzebowania od jednego do kilku razy w tygodniu.

Mediacje rodzinne

Sprawy rodzinne są szczególne, bowiem znacząco ingerują w sfery życia dorosłych, a także mniej lub bardziej też dzieci, które niezupełnie rozumieją istotę problemów. W konfliktach rodzinnych nierzadko trudno jest osobom zaangażowanym spojrzeć na problem w sposób racjonalny i logiczny. Wpływają na to przede wszystkim ogromne emocje. Mediacje rodzinne pozwalają spojrzeć na sprawę przez pryzmat obiektywizmu. Mediator rodzinny ukierunkowuje konflikt w inną stronę, ukazuje jego szerszą i co ważne, bezstronną perspektywę. W efekcie, mediator rodzinny podczas spotkań doprowadza do stonowania emocji, dzięki czemu uczestnicy podchodzą do konfliktu spokojniej. Mediacje rodzinne ułatwiają osobom zaangażowanym w spór komunikowanie się ze sobą, wymienianie swoimi spostrzeżeniami i informacjami. Spokojne i pokojowe mediacje rodzinne sprzyjają dochodzeniu do konstruktywnych wniosków, co skutkuje zrozumieniem problemu i wzajemnym porozumieniem – satysfakcjonującym i akceptowalnym przez obie strony uczestników sprawy.

Mediacje małżeńskie

W każdym związku może nadejść taki czas, że mimo wzajemnej miłości nie potrafimy się porozumieć i obrać wspólnego kursu dla naszej pary. Chwile takie zdarzają się zarówno w związkach sformalizowanych, jak i niesformalizowanych. Dlatego mediacje małżeńskie, małżeńskimi są tylko z nazwy. Nasz ośrodek od lat świadczy pomoc w zakresie mediacji w związkach. Pod czujnym okiem doświadczonego mediatora partnerzy wypracowują wspólny język, co w ostateczności pozwala im osiągnąć porozumienie lub zadowalający obie strony kompromis.

Kiedy warto skorzystać z mediacji?

W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje przeświadczenie, iż problemy w związku należy rozwiązywać w domowym zaciszu. Tymczasem nie każdy problem jesteśmy w stanie rozwiązać sami, zwłaszcza, że każde z nas patrzy na to samo i nierzadko widzi coś zupełnie innego. Dlatego z mediacji małżeńskich warto skorzystać, gdy tylko zauważymy, że coraz trudniej dochodzimy do porozumienia. Wówczas w relatywnie krótkim czasie wypracujemy wspólny język i przestrzeń konsensusu.

Mediacje małżeńskie polecamy również parom na rozdrożu, które rozważają podjęcie decyzji o separacji lub rozwodzie. Pomoc mediatora może okazać się nieoceniona zarówno na drodze ratowania związku, jak i kulturalnego rozstania się.

Zasięg pomocy – Mediacje rodzinne – Warszawa

Ośrodek terapeutyczno-rozwojowy HOLIPSYCHE mieści się na terenie miasta Warszawa i tutaj oferuje swoją pomoc. Od lat z sukcesami prowadzimy profesjonalne mediacje małżeńskie i partnerskie dla mieszkańców z dzielnic takich, jak Bielany, Centrum oraz Żoliborz. Pomagamy wszystkim, którzy się do nas zgłaszają, niezależnie od statusu związku oraz miejsca zamieszkania.