Badanie osobowości MMPI®-2 Inspiro

Badanie osobowości MMPI®-2


MMPI-2 – czym jest?

MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) to jedno z najbardziej rzetelnych narzędzi stosowanych przez psychiatrów i psychologów do oceny funkcjonowania i sposobu postrzegania rzeczywistości przez osobę badaną. Ten samoopisowy kwestionariusz określany jest mianem jednego z najbardziej rozbudowanych narzędzi diagnostycznych.

Badanie testem MMPI może okazać się użyteczne dla osób zastanawiających się nad własnym sposobem funkcjonowania. Pewne cechy osobowości mogą sprawiać, że życie wydaje się być za mało satysfakcjonujące a zastanowieniu poddaje się przyczyny swoich zachowań. Przyjrzenie się dominującym cechom, określenie mocnych i słabych stron może przybliżyć do odpowiedzi na stawiane sobie pytania o to jaki/jaka właściwie jestem.

Psychoterapeutka i psycholożka prowadząca badanie: Małgorzata Bębacz

Test przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Przebieg badania

Jakie ma zastosowanie?

Kwestionariusz MMPI-2 umożliwia ocenę stopnia organizacji osobowości, a także wstępne rozpoznanie lub wykluczenie zaburzeń depresyjnych, psychotycznych czy lękowych. Może być wykorzystywany w celu oceny skuteczności terapii.
Dzięki swej konstrukcji, która dostarcza wielu informacji o funkcjonowaniu osoby badanej, umożliwia rozpoznanie lub wykluczenie rozpoznania zaburzeń osobowości lub rysu funkcjonowania w kierunku danego zaburzenia.

Interpretacja wyników

Interpretacja testu odbywa się na podstawie analizy wyników poszczególnych skal, ocenie ich natężenia i współwystępowania oraz na analizie treści uzyskanych podczas wywiadu, który jest przeprowadzany na pierwszej konsultacji przed uzupełnieniem testu.

Jak wygląda badanie?

W ośrodku Holipsyche cały proces badania składa się z trzech etapów/spotkań:
1. Pierwsza konsultacja (50min.) – podczas tego spotkania oceniona zostanie możliwość przeprowadzenia badania (MMPI jak każde narzędzie diagnostyczne ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania). Zostanie przeprowadzony wywiad psychologiczny niezbędny do interpretacji testu, a także przekazane zostaną informacje o kolejnych spotkaniach.
2. Badanie testem (2h) – kolejne spotkanie zostanie poświęcone na przedstawienie instrukcji i uzupełnienie przez osobę badaną kwestionariusza. Przez cały czas trwania badania obecna jest osoba przeprowadzająca badanie, która może odpowiedzieć na nasuwające się pytania i udzielić wsparcia w razie pojawiających się potrzeb.
3. Konsultacja końcowa (30 min.) – podczas ostatniego spotkania osobie badanej zostaną przedstawione wyniki i wynikające z nich wnioski. Badany otrzyma pisemną opinię.