Wychowanie dziecka to jedno z najtrudniejszych zadań przed jakimi stajemy w życiu.

Nikt specjalnie nas tego nie uczy, a jednocześnie wiele się od nas wymaga. Chcąc dobrze je wypełnić, najczęściej sami zdobywamy wiedzę, ucząc się metodą prób i błędów, często niosąc ogromny bagaż lęków i poczucia winy.

Na warsztacie będziemy przyglądać się naszym wartościom, postawom i praktykom rodzicielskim oraz temu, jaki wpływ mają na nasze dzieci. W trakcie ćwiczeń zobaczymy jak doświadczenia z własnego dzieciństwa mogą ułatwiać bądź utrudniać nam nawiązanie autentycznej więzi z własnym dzieckiem.

Nauczymy się skutecznych form komunikacji z dziećmi w różnym wieku.  Podzielimy się swoimi kłopotami i trudnościami w wychowaniu dzieci. Doświadczymy być może, że my sami możemy nauczyć się wiele od swoich dzieci.

Wśród poruszanych zagadnień będą m.in.:

  • jak skutecznie komunikować się z własnym dzieckiem
  • jak zachęcić dziecko do współpracy
  • jak uczyć dzieci samodzielności
  • jak pomóc mu w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami
  • jak rozwiązywać konflikty
  • inne

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych, rozwojem potencjału swoich dzieci i swoim własnym rozwojem, czerpaniem satysfakcji i radości z bycia rodzicem.

Prowadzenie: Jolanta Podraza – psycholożka i terapeutka pracy z procesem, od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole.
Miejsce: Ośrodek terapeutyczno-rozwojowy Inspiro,  Kozietulskiego 1 lok. 2
Cena: do 30 września koszt wszystkich zajęć wynosi 720 zł, po tym terminie 800 zł.
Termin: kolejne wtorki w godz. 18.30 – 21 – 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12