Dzieci, no i bałwany, znają prawdy o których zapomina się w dorosłym życiu. Dlatego dzieci lepią bałwany a dorośli już nie bardzo..