Innymi słowy – gdzie indziej trawa zawsze zieleńsza.