Dziwne zestawienie, ale szczęście i odpowiedzialność (w dobrym tego słowa znaczeniu) łączą się ze sobą i inaczej nie da rady..